So sánh tiền ảo GateToken (GT) và Ravencoin (RVN)

So sánh GateToken (GT) và Ravencoin (RVN) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo GateToken (GT)

Giá GateToken (GT) hôm nay là 4.41 USD (cập nhật lúc 23:58:00 2022/10/06). Giá GateToken (GT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.10%). Trong tuần vừa qua, giá GT đã tăng 2.15%.

Trong 24 giờ qua, giá GateToken (GT) đạt mức cao nhất là $4.4546720190giá thấp nhất là $4.3012761262. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1533958928.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,200,487 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 476,965,631 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Ravencoin (RVN)

Giá Ravencoin (RVN) hôm nay là 0.0369485914 USD (cập nhật lúc 23:58:00 2022/10/06). Giá Ravencoin (RVN) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.10%). Trong tuần vừa qua, giá RVN đã tăng 2.15%.

Trong 24 giờ qua, giá Ravencoin (RVN) đạt mức cao nhất là $0.0375912199giá thấp nhất là $0.0343012375. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0032899824.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 74,487,488 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 433,908,020 USD.

So sánh giá GateToken (GT) và Ravencoin (RVN)

GateToken GateToken (GT)Ravencoin Ravencoin (RVN)
Xếp hạng#74#79
Giá$4.41$0.0369485914
Giá (24h) $-0.4436571987
-0.10%
$0.2307897007
6.25%
Giá thấp / cao 24h$4.3012761262
$4.4546720190
$0.0343012375
$0.0375912199
Khối lượng giao dịch 24h2,200,48774,487,488
Vốn hóa$1,321,660,629$775,920,419
Giao dịch / Vốn hóa0.360880.55922
Chiếm thị phần0.0495%0.045%
Tổng lưu hành476,965,631 GT433,908,020 RVN
Tổng cung476,965,631 GT433,908,020 RVN
Tổng cung tối đa- GT21,000,000,000 RVN
Tỷ lệ lưu hành36.09%55.92%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá GateToken (GT) và Ravencoin (RVN)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường GateToken (GT) và Ravencoin (RVN)