So sánh tiền ảo GateToken (GT) và Harmony (ONE)

So sánh GateToken (GT) và Harmony (ONE) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo GateToken (GT)

Giá GateToken (GT) hôm nay là 4.39 USD (cập nhật lúc 00:28:00 2022/10/07). Giá GateToken (GT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.60%). Trong tuần vừa qua, giá GT đã tăng -0.59%.

Trong 24 giờ qua, giá GateToken (GT) đạt mức cao nhất là $4.4546720190giá thấp nhất là $4.3012761262. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1533958928.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,208,953 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 475,368,682 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Harmony (ONE)

Giá Harmony (ONE) hôm nay là 0.0195755949 USD (cập nhật lúc 00:27:00 2022/10/07). Giá Harmony (ONE) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.60%). Trong tuần vừa qua, giá ONE đã giảm -0.59%.

Trong 24 giờ qua, giá Harmony (ONE) đạt mức cao nhất là $0.0202177179giá thấp nhất là $0.0192907236. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0009269943.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 18,224,364 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 247,736,244 USD.

So sánh giá GateToken (GT) và Harmony (ONE)

GateToken GateToken (GT)Harmony Harmony (ONE)
Xếp hạng#74#118
Giá$4.39$0.0195755949
Giá (24h) $-2.6411020068
-0.60%
$-0.0103574653
-0.53%
Giá thấp / cao 24h$4.3012761262
$4.4546720190
$0.0192907236
$0.0202177179
Khối lượng giao dịch 24h2,208,95318,224,364
Vốn hóa$1,317,235,522$266,765,719
Giao dịch / Vốn hóa0.360880.92867
Chiếm thị phần0.0492%0.0257%
Tổng lưu hành475,368,682 GT247,736,244 ONE
Tổng cung475,368,682 GT247,736,244 ONE
Tổng cung tối đa- GT- ONE
Tỷ lệ lưu hành36.09%92.87%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá GateToken (GT) và Harmony (ONE)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường GateToken (GT) và Harmony (ONE)