So sánh tiền ảo GameZone (GZONE) và Yield App (YLD)

So sánh GameZone (GZONE) và Yield App (YLD) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo GameZone (GZONE)

Giá GameZone (GZONE) hôm nay là 0.0205790139 USD (cập nhật lúc 22:32:00 2023/06/01). Giá GameZone (GZONE) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.68%). Trong tuần vừa qua, giá GZONE đã tăng 7.05%.

Trong 24 giờ qua, giá GameZone (GZONE) đạt mức cao nhất là $0.0213210988giá thấp nhất là $0.0197587417. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0015623572.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 12,087 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 17,288,785 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Yield App (YLD)

Giá Yield App (YLD) hôm nay là 0.1277096004 USD (cập nhật lúc 22:32:00 2023/06/01). Giá Yield App (YLD) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.68%). Trong tuần vừa qua, giá YLD đã tăng 7.05%.

Trong 24 giờ qua, giá Yield App (YLD) đạt mức cao nhất là $0.1300740502giá thấp nhất là $0.1246972680. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0053767822.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 299,343 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 28,357,295 USD.

So sánh giá GameZone (GZONE) và Yield App (YLD)

GameZone GameZone (GZONE)Yield App Yield App (YLD)
Xếp hạng#657#521
Giá$0.0205790139$0.1277096004
Giá (24h) $0.0140707583
0.68%
$0.1290916175
1.01%
Giá thấp / cao 24h$0.0197587417
$0.0213210988
$0.1246972680
$0.1300740502
Khối lượng giao dịch 24h12,087299,343
Vốn hóa$17,288,785$38,312,880
Giao dịch / Vốn hóa10.74015
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành17,288,785 GZONE28,357,295 YLD
Tổng cung17,288,785 GZONE28,357,295 YLD
Tổng cung tối đa- GZONE300,000,000 YLD
Tỷ lệ lưu hành100%74.02%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá GameZone (GZONE) và Yield App (YLD)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường GameZone (GZONE) và Yield App (YLD)