So sánh tiền ảo GameZone (GZONE) và TROY (TROY)

So sánh GameZone (GZONE) và TROY (TROY) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo GameZone (GZONE)

Giá GameZone (GZONE) hôm nay là 0.0205897484 USD (cập nhật lúc 23:13:00 2023/06/01). Giá GameZone (GZONE) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.66%). Trong tuần vừa qua, giá GZONE đã tăng 0.97%.

Trong 24 giờ qua, giá GameZone (GZONE) đạt mức cao nhất là $0.0213210988giá thấp nhất là $0.0197587417. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0015623572.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 11,984 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 17,297,804 USD.

Tổng quan giá tiền ảo TROY (TROY)

Giá TROY (TROY) hôm nay là 0.0025515991 USD (cập nhật lúc 23:13:00 2023/06/01). Giá TROY (TROY) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.66%). Trong tuần vừa qua, giá TROY đã tăng 0.97%.

Trong 24 giờ qua, giá TROY (TROY) đạt mức cao nhất là $0.0026562396giá thấp nhất là $0.0025248252. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0001314144.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 152,413 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 22,007,542 USD.

So sánh giá GameZone (GZONE) và TROY (TROY)

GameZone GameZone (GZONE)TROY TROY (TROY)
Xếp hạng#657#587
Giá$0.0205897484$0.0025515991
Giá (24h) $0.0136554808
0.66%
$0.0020613193
0.81%
Giá thấp / cao 24h$0.0197587417
$0.0213210988
$0.0025248252
$0.0026562396
Khối lượng giao dịch 24h11,984152,413
Vốn hóa$17,297,804$25,515,991
Giao dịch / Vốn hóa10.8625
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành17,297,804 GZONE22,007,542 TROY
Tổng cung17,297,804 GZONE22,007,542 TROY
Tổng cung tối đa- GZONE- TROY
Tỷ lệ lưu hành100%86.25%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá GameZone (GZONE) và TROY (TROY)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường GameZone (GZONE) và TROY (TROY)