So sánh tiền ảo GameZone (GZONE) và Drep [new] (DREP)

So sánh GameZone (GZONE) và Drep [new] (DREP) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo GameZone (GZONE)

Giá GameZone (GZONE) hôm nay là 0.0173373064 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá GameZone (GZONE) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.97%). Trong tuần vừa qua, giá GZONE đã tăng 1.57%.

Trong 24 giờ qua, giá GameZone (GZONE) đạt mức cao nhất là $0.0177685864giá thấp nhất là $0.0164031859. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0013654006.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 24,568 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 14,565,371 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Drep [new] (DREP)

Giá Drep [new] (DREP) hôm nay là 0.2545254523 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá Drep [new] (DREP) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.97%). Trong tuần vừa qua, giá DREP đã tăng 1.57%.

Trong 24 giờ qua, giá Drep [new] (DREP) đạt mức cao nhất là $0.2959143398giá thấp nhất là $0.2512384392. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0446759006.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,214,785 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 12,404,934 USD.

So sánh giá GameZone (GZONE) và Drep [new] (DREP)

GameZone GameZone (GZONE)Drep [new] Drep [new] (DREP)
Xếp hạng#673#710
Giá$0.0173373064$0.2545254523
Giá (24h) $-0.0341270282
-1.97%
$-0.5767333711
-2.27%
Giá thấp / cao 24h$0.0164031859
$0.0177685864
$0.2512384392
$0.2959143398
Khối lượng giao dịch 24h24,5681,214,785
Vốn hóa$14,565,371$25,452,545
Giao dịch / Vốn hóa10.48737
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành14,565,371 GZONE12,404,934 DREP
Tổng cung14,565,371 GZONE12,404,934 DREP
Tổng cung tối đa- GZONE- DREP
Tỷ lệ lưu hành100%48.74%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá GameZone (GZONE) và Drep [new] (DREP)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường GameZone (GZONE) và Drep [new] (DREP)