So sánh tiền ảo FIA Protocol (FIA) và HyperOne (HOT)

So sánh FIA Protocol (FIA) và HyperOne (HOT) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo FIA Protocol (FIA)

Giá FIA Protocol (FIA) hôm nay là 0.0002468902 USD (cập nhật lúc 09:05:00 2023/03/22). Giá FIA Protocol (FIA) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-35.62%). Trong tuần vừa qua, giá FIA đã giảm -69.67%.

Trong 24 giờ qua, giá FIA Protocol (FIA) đạt mức cao nhất là $0.0004886026giá thấp nhất là $0.0000740634. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0004145392.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 11 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo HyperOne (HOT)

Giá HyperOne (HOT) hôm nay là 0.0313293331 USD (cập nhật lúc 09:05:00 2023/03/22). Giá HyperOne (HOT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-35.62%). Trong tuần vừa qua, giá HOT đã giảm -69.67%.

Trong 24 giờ qua, giá HyperOne (HOT) đạt mức cao nhất là $0.0918335165giá thấp nhất là $0.0308919791. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0609415374.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá FIA Protocol (FIA) và HyperOne (HOT)

FIA Protocol FIA Protocol (FIA)HyperOne HyperOne (HOT)
Xếp hạng#7358#8791
Giá$0.0002468902$0.0313293331
Giá (24h) $-0.0087953748
-35.62%
$0.0104811845
0.33%
Giá thấp / cao 24h$0.0000740634
$0.0004886026
$0.0308919791
$0.0918335165
Khối lượng giao dịch 24h110
Vốn hóa$123,445$31,329
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 FIA0 HOT
Tổng cung0 FIA0 HOT
Tổng cung tối đa500,000,000 FIA1,000,000 HOT
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá FIA Protocol (FIA) và HyperOne (HOT)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường FIA Protocol (FIA) và HyperOne (HOT)