So sánh tiền ảo FastSwap (FAST) và HubGame (HUB)

So sánh FastSwap (FAST) và HubGame (HUB) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo FastSwap (FAST)

Giá FastSwap (FAST) hôm nay là 0.0006904264 USD (cập nhật lúc 11:07:00 2022/11/28). Giá FastSwap (FAST) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.61%). Trong tuần vừa qua, giá FAST đã tăng -87.45%.

Trong 24 giờ qua, giá FastSwap (FAST) đạt mức cao nhất là $0.0007270046giá thấp nhất là $0.0006797858. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000472188.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 12,214 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo HubGame (HUB)

Giá HubGame (HUB) hôm nay là 0.0001579406 USD (cập nhật lúc 11:07:00 2022/11/28). Giá HubGame (HUB) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.61%). Trong tuần vừa qua, giá HUB đã giảm -87.45%.

Trong 24 giờ qua, giá HubGame (HUB) đạt mức cao nhất là $0.0012843714giá thấp nhất là $0.0001559432. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0011284281.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 7,936 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá FastSwap (FAST) và HubGame (HUB)

FastSwap FastSwap (FAST)HubGame HubGame (HUB)
Xếp hạng#4548#4791
Giá$0.0006904264$0.0001579406
Giá (24h) $-0.0018014658
-2.61%
$-0.0071287758
-45.14%
Giá thấp / cao 24h$0.0006797858
$0.0007270046
$0.0001559432
$0.0012843714
Khối lượng giao dịch 24h12,2147,936
Vốn hóa$493$7,897,032
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 FAST0 HUB
Tổng cung0 FAST0 HUB
Tổng cung tối đa714,370 FAST50,000,000,000 HUB
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá FastSwap (FAST) và HubGame (HUB)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường FastSwap (FAST) và HubGame (HUB)