So sánh tiền ảo Everex (EVX) và Remme (REM)

So sánh Everex (EVX) và Remme (REM) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Everex (EVX)

Giá Everex (EVX) hôm nay là 0.0098120672 USD (cập nhật lúc 23:23:00 2022/10/06). Giá Everex (EVX) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-11.32%). Trong tuần vừa qua, giá EVX đã tăng 4.22%.

Trong 24 giờ qua, giá Everex (EVX) đạt mức cao nhất là $0.0131106138giá thấp nhất là $0.0094166951. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0036939187.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,892 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 222,734 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Remme (REM)

Giá Remme (REM) hôm nay là 0.0002348257 USD (cập nhật lúc 23:23:00 2022/10/06). Giá Remme (REM) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-11.32%). Trong tuần vừa qua, giá REM đã tăng 4.22%.

Trong 24 giờ qua, giá Remme (REM) đạt mức cao nhất là $0.0002369754giá thấp nhất là $0.0002289512. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000080242.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 21,429 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 234,826 USD.

So sánh giá Everex (EVX) và Remme (REM)

Everex Everex (EVX)Remme Remme (REM)
Xếp hạng#1906#1895
Giá$0.0098120672$0.0002348257
Giá (24h) $-0.1111023998
-11.32%
$0.0003472902
1.48%
Giá thấp / cao 24h$0.0094166951
$0.0131106138
$0.0002289512
$0.0002369754
Khối lượng giao dịch 24h2,89221,429
Vốn hóa$245,302$234,826
Giao dịch / Vốn hóa0.9081
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành222,734 EVX234,826 REM
Tổng cung222,734 EVX234,826 REM
Tổng cung tối đa- EVX- REM
Tỷ lệ lưu hành90.8%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Everex (EVX) và Remme (REM)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Everex (EVX) và Remme (REM)