So sánh tiền ảo ETHDOWN (ETHDOWN) và Polymesh (POLYX)

So sánh ETHDOWN (ETHDOWN) và Polymesh (POLYX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo ETHDOWN (ETHDOWN)

Giá ETHDOWN (ETHDOWN) hôm nay là 1.26 USD (cập nhật lúc 12:22:00 2022/11/28). Giá ETHDOWN (ETHDOWN) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (11.75%). Trong tuần vừa qua, giá ETHDOWN đã giảm 28.79%.

Trong 24 giờ qua, giá ETHDOWN (ETHDOWN) đạt mức cao nhất là $1.2813427769giá thấp nhất là $1.1010315024. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1803112746.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,608,528 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Polymesh (POLYX)

Giá Polymesh (POLYX) hôm nay là 0.1632575837 USD (cập nhật lúc 12:22:00 2022/11/28). Giá Polymesh (POLYX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (11.75%). Trong tuần vừa qua, giá POLYX đã tăng 28.79%.

Trong 24 giờ qua, giá Polymesh (POLYX) đạt mức cao nhất là $0.1746861462giá thấp nhất là $0.1421303098. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0325558364.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 9,710,621 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 65,835,240 USD.

So sánh giá ETHDOWN (ETHDOWN) và Polymesh (POLYX)

ETHDOWN ETHDOWN (ETHDOWN)Polymesh Polymesh (POLYX)
Xếp hạng#2703#269
Giá$1.26$0.1632575837
Giá (24h) $14.8227681633
11.75%
$0.7944417044
4.87%
Giá thấp / cao 24h$1.1010315024
$1.2813427769
$0.1421303098
$0.1746861462
Khối lượng giao dịch 24h1,608,5289,710,621
Vốn hóa$0$85,246,889
Giao dịch / Vốn hóa-0.77229
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 ETHDOWN65,835,240 POLYX
Tổng cung0 ETHDOWN65,835,240 POLYX
Tổng cung tối đa- ETHDOWN- POLYX
Tỷ lệ lưu hành-%77.23%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá ETHDOWN (ETHDOWN) và Polymesh (POLYX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường ETHDOWN (ETHDOWN) và Polymesh (POLYX)