So sánh tiền ảo EpiK Protocol (EPK) và VelasPad (VLXPAD)

So sánh EpiK Protocol (EPK) và VelasPad (VLXPAD) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo EpiK Protocol (EPK)

Giá EpiK Protocol (EPK) hôm nay là 0.0030076401 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá EpiK Protocol (EPK) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-60.55%). Trong tuần vừa qua, giá EPK đã giảm -6.21%.

Trong 24 giờ qua, giá EpiK Protocol (EPK) đạt mức cao nhất là $0.0076237188giá thấp nhất là $0.0030076401. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0046160787.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 360 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 391,165 USD.

Tổng quan giá tiền ảo VelasPad (VLXPAD)

Giá VelasPad (VLXPAD) hôm nay là 0.0049677204 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá VelasPad (VLXPAD) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-60.55%). Trong tuần vừa qua, giá VLXPAD đã giảm -6.21%.

Trong 24 giờ qua, giá VelasPad (VLXPAD) đạt mức cao nhất là $0.0052541529giá thấp nhất là $0.0049143474. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0003398055.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 19,162 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,089,811 USD.

So sánh giá EpiK Protocol (EPK) và VelasPad (VLXPAD)

EpiK Protocol EpiK Protocol (EPK)VelasPad VelasPad (VLXPAD)
Xếp hạng#1554#1302
Giá$0.0030076401$0.0049677204
Giá (24h) $-0.1821050748
-60.55%
$-0.0137879067
-2.78%
Giá thấp / cao 24h$0.0030076401
$0.0076237188
$0.0049143474
$0.0052541529
Khối lượng giao dịch 24h36019,162
Vốn hóa$3,007,640$4,967,720
Giao dịch / Vốn hóa0.130060.21938
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành391,165 EPK1,089,811 VLXPAD
Tổng cung391,165 EPK1,089,811 VLXPAD
Tổng cung tối đa1,000,000,000 EPK1,000,000,000 VLXPAD
Tỷ lệ lưu hành13.01%21.94%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá EpiK Protocol (EPK) và VelasPad (VLXPAD)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường EpiK Protocol (EPK) và VelasPad (VLXPAD)