So sánh tiền ảo Ents (ENTS) và babydogwifhat (BABYWIF)

So sánh Ents (ENTS) và babydogwifhat (BABYWIF) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Ents (ENTS)

Giá Ents (ENTS) hôm nay là 0.0004057084 USD (cập nhật lúc 08:27:00 2024/04/18). Giá Ents (ENTS) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-10.31%). Trong tuần vừa qua, giá ENTS đã giảm -44.63%.

Trong 24 giờ qua, giá Ents (ENTS) đạt mức cao nhất là $0.0008992152giá thấp nhất là $0.0003961082. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0005031071.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 151,081 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo babydogwifhat (BABYWIF)

Giá babydogwifhat (BABYWIF) hôm nay là 0.0005022093 USD (cập nhật lúc 08:27:00 2024/04/18). Giá babydogwifhat (BABYWIF) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-10.31%). Trong tuần vừa qua, giá BABYWIF đã giảm -44.63%.

Trong 24 giờ qua, giá babydogwifhat (BABYWIF) đạt mức cao nhất là $0.0009277699giá thấp nhất là $0.0003685042. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0005592658.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 94,426 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Ents (ENTS) và babydogwifhat (BABYWIF)

Ents Ents (ENTS)babydogwifhat babydogwifhat (BABYWIF)
Xếp hạng#3477#3737
Giá$0.0004057084$0.0005022093
Giá (24h) $-0.0041826536
-10.31%
$-0.0000627522
-0.12%
Giá thấp / cao 24h$0.0003961082
$0.0008992152
$0.0003685042
$0.0009277699
Khối lượng giao dịch 24h151,08194,426
Vốn hóa$4,057,084$502,207
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 ENTS0 BABYWIF
Tổng cung0 ENTS0 BABYWIF
Tổng cung tối đa10,000,000,000 ENTS999,995,966 BABYWIF
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Ents (ENTS) và babydogwifhat (BABYWIF)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Ents (ENTS) và babydogwifhat (BABYWIF)