So sánh tiền ảo Dvision Network (DVI) và MainnetZ (NetZ)

So sánh Dvision Network (DVI) và MainnetZ (NetZ) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Dvision Network (DVI)

Giá Dvision Network (DVI) hôm nay là 0.0229386561 USD (cập nhật lúc 08:27:00 2024/04/18). Giá Dvision Network (DVI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.54%). Trong tuần vừa qua, giá DVI đã giảm -31.13%.

Trong 24 giờ qua, giá Dvision Network (DVI) đạt mức cao nhất là $0.0402632259giá thấp nhất là $0.0222744540. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0179887719.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 601,434 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 16,818,538 USD.

Tổng quan giá tiền ảo MainnetZ (NetZ)

Giá MainnetZ (NetZ) hôm nay là 0.0214909526 USD (cập nhật lúc 08:27:00 2024/04/18). Giá MainnetZ (NetZ) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.54%). Trong tuần vừa qua, giá NetZ đã giảm -31.13%.

Trong 24 giờ qua, giá MainnetZ (NetZ) đạt mức cao nhất là $0.0431033459giá thấp nhất là $0.0204925659. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0226107800.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 348,488 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 3,080,894 USD.

So sánh giá Dvision Network (DVI) và MainnetZ (NetZ)

Dvision Network Dvision Network (DVI)MainnetZ MainnetZ (NetZ)
Xếp hạng#909#1409
Giá$0.0229386561$0.0214909526
Giá (24h) $-0.1729249650
-7.54%
$-0.2986845042
-13.90%
Giá thấp / cao 24h$0.0222744540
$0.0402632259
$0.0204925659
$0.0431033459
Khối lượng giao dịch 24h601,434348,488
Vốn hóa$22,938,656$23,640,048
Giao dịch / Vốn hóa0.73320.13033
Chiếm thị phần0.0007%0%
Tổng lưu hành16,818,538 DVI3,080,894 NetZ
Tổng cung16,818,538 DVI3,080,894 NetZ
Tổng cung tối đa1,000,000,000 DVI1,100,000,000 NetZ
Tỷ lệ lưu hành73.32%13.03%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Dvision Network (DVI) và MainnetZ (NetZ)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Dvision Network (DVI) và MainnetZ (NetZ)