So sánh tiền ảo Draken (DRK) và NSUR COIN (NSUR)

So sánh Draken (DRK) và NSUR COIN (NSUR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Draken (DRK)

Giá Draken (DRK) hôm nay là 0.0055513498 USD (cập nhật lúc 12:13:00 2022/01/28). Giá Draken (DRK) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-4.81%). Trong tuần vừa qua, giá DRK đã giảm -16.88%.

Trong 24 giờ qua, giá Draken (DRK) đạt mức cao nhất là $0.0068586505giá thấp nhất là $0.0052531370. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0016055135.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,748,980 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo NSUR COIN (NSUR)

Giá NSUR COIN (NSUR) hôm nay là 0.0008709816 USD (cập nhật lúc 11:59:00 2022/01/28). Giá NSUR COIN (NSUR) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-4.81%). Trong tuần vừa qua, giá NSUR đã giảm -16.88%.

Trong 24 giờ qua, giá NSUR COIN (NSUR) đạt mức cao nhất là $0.0010655318giá thấp nhất là $0.0008522686. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0002132632.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 28,917 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Draken (DRK) và NSUR COIN (NSUR)

Draken Draken (DRK)NSUR COIN NSUR COIN (NSUR)
Xếp hạng#3064#5167
Giá$0.0055513498$0.0008709816
Giá (24h) $-0.0266800302
-4.81%
$-0.0082769469
-9.50%
Giá thấp / cao 24h$0.0052531370
$0.0068586505
$0.0008522686
$0.0010655318
Khối lượng giao dịch 24h1,748,98028,917
Vốn hóa$24,864,496$174,196,318
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 DRK0 NSUR
Tổng cung0 DRK0 NSUR
Tổng cung tối đa4,479,000,000 DRK200,000,000,000 NSUR
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Draken (DRK) và NSUR COIN (NSUR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Draken (DRK) và NSUR COIN (NSUR)