So sánh tiền ảo DIKEMEX Network (DIK) và Micro Bitcoin Finance (MBTC)

So sánh DIKEMEX Network (DIK) và Micro Bitcoin Finance (MBTC) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo DIKEMEX Network (DIK)

Giá DIKEMEX Network (DIK) hôm nay là 0.0026221592 USD (cập nhật lúc 01:08:00 2022/05/27). Giá DIKEMEX Network (DIK) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá DIK đã tăng -8.24%.

Trong 24 giờ qua, giá DIKEMEX Network (DIK) đạt mức cao nhất là $0.0026221592giá thấp nhất là $0.0026221592. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Micro Bitcoin Finance (MBTC)

Giá Micro Bitcoin Finance (MBTC) hôm nay là 6.85 USD (cập nhật lúc 09:36:03 2021/12/31). Giá Micro Bitcoin Finance (MBTC) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá MBTC đã giảm -8.24%.

Trong 24 giờ qua, giá Micro Bitcoin Finance (MBTC) đạt mức cao nhất là $7.0294322332giá thấp nhất là $6.8474432147. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1819890185.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá DIKEMEX Network (DIK) và Micro Bitcoin Finance (MBTC)

DIKEMEX Network DIKEMEX Network (DIK)Micro Bitcoin Finance Micro Bitcoin Finance (MBTC)
Xếp hạng#9654#8454
Giá$0.0026221592$6.85
Giá (24h) $0.0000000000
0.00%
$-1.3754529029
-0.20%
Giá thấp / cao 24h$0.0026221592
$0.0026221592
$6.8474432147
$7.0294322332
Khối lượng giao dịch 24h00
Vốn hóa$28,843,752$143,796
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 DIK0 MBTC
Tổng cung0 DIK0 MBTC
Tổng cung tối đa11,000,000,000 DIK21,000 MBTC
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá DIKEMEX Network (DIK) và Micro Bitcoin Finance (MBTC)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường DIKEMEX Network (DIK) và Micro Bitcoin Finance (MBTC)