So sánh tiền ảo Defi For You (DFY) và DefiBox (BOX)

So sánh Defi For You (DFY) và DefiBox (BOX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Defi For You (DFY)

Giá Defi For You (DFY) hôm nay là 0.0023374906 USD (cập nhật lúc 03:27:00 2022/07/05). Giá Defi For You (DFY) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-5.24%). Trong tuần vừa qua, giá DFY đã giảm 1.44%.

Trong 24 giờ qua, giá Defi For You (DFY) đạt mức cao nhất là $0.0026499676giá thấp nhất là $0.0023034976. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0003464700.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 319,123 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo DefiBox (BOX)

Giá DefiBox (BOX) hôm nay là 0.8759842187 USD (cập nhật lúc 03:28:00 2022/07/05). Giá DefiBox (BOX) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-5.24%). Trong tuần vừa qua, giá BOX đã tăng 1.44%.

Trong 24 giờ qua, giá DefiBox (BOX) đạt mức cao nhất là $0.8838992632giá thấp nhất là $0.8101403145. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0737589487.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 245,388 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Defi For You (DFY) và DefiBox (BOX)

Defi For You Defi For You (DFY)DefiBox DefiBox (BOX)
Xếp hạng#3320#3427
Giá$0.0023374906$0.8759842187
Giá (24h) $-0.0122520828
-5.24%
$2.2455054096
2.56%
Giá thấp / cao 24h$0.0023034976
$0.0026499676
$0.8101403145
$0.8838992632
Khối lượng giao dịch 24h319,123245,388
Vốn hóa$2,051,420$4,379,921
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 DFY0 BOX
Tổng cung0 DFY0 BOX
Tổng cung tối đa877,616,468 DFY5,000,000 BOX
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Defi For You (DFY) và DefiBox (BOX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Defi For You (DFY) và DefiBox (BOX)