So sánh tiền ảo DeFi Degen Land (DDL) và ICOBID (ICOB)

So sánh DeFi Degen Land (DDL) và ICOBID (ICOB) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo DeFi Degen Land (DDL)

Giá DeFi Degen Land (DDL) hôm nay là 0.0000001638 USD (cập nhật lúc 11:18:00 2023/01/28). Giá DeFi Degen Land (DDL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.25%). Trong tuần vừa qua, giá DDL đã tăng 2.47%.

Trong 24 giờ qua, giá DeFi Degen Land (DDL) đạt mức cao nhất là $0.0000002449giá thấp nhất là $0.0000001554. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000895.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 107 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 24,571 USD.

Tổng quan giá tiền ảo ICOBID (ICOB)

Giá ICOBID (ICOB) hôm nay là 0.0002313476 USD (cập nhật lúc 11:18:00 2023/01/28). Giá ICOBID (ICOB) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.25%). Trong tuần vừa qua, giá ICOB đã tăng 2.47%.

Trong 24 giờ qua, giá ICOBID (ICOB) đạt mức cao nhất là $0.0002372210giá thấp nhất là $0.0002246814. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000125396.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 24,765 USD.

So sánh giá DeFi Degen Land (DDL) và ICOBID (ICOB)

DeFi Degen Land DeFi Degen Land (DDL)ICOBID ICOBID (ICOB)
Xếp hạng#2355#2353
Giá$0.0000001638$0.0002313476
Giá (24h) $0.0000003691
2.25%
$0.0003308228
1.43%
Giá thấp / cao 24h$0.0000001554
$0.0000002449
$0.0002246814
$0.0002372210
Khối lượng giao dịch 24h1070
Vốn hóa$49,142$24,765
Giao dịch / Vốn hóa0.51
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành24,571 DDL24,765 ICOB
Tổng cung24,571 DDL24,765 ICOB
Tổng cung tối đa300,000,000,000 DDL- ICOB
Tỷ lệ lưu hành50%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá DeFi Degen Land (DDL) và ICOBID (ICOB)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường DeFi Degen Land (DDL) và ICOBID (ICOB)