So sánh tiền ảo DeFi Degen Land (DDL) và Global Currency Reserve (GCR)

So sánh DeFi Degen Land (DDL) và Global Currency Reserve (GCR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo DeFi Degen Land (DDL)

Giá DeFi Degen Land (DDL) hôm nay là 0.0000001616 USD (cập nhật lúc 09:27:00 2023/01/28). Giá DeFi Degen Land (DDL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (1.38%). Trong tuần vừa qua, giá DDL đã giảm 2.08%.

Trong 24 giờ qua, giá DeFi Degen Land (DDL) đạt mức cao nhất là $0.0000002449giá thấp nhất là $0.0000001554. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000895.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 14 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 24,234 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Global Currency Reserve (GCR)

Giá Global Currency Reserve (GCR) hôm nay là 0.0002309000 USD (cập nhật lúc 09:27:00 2023/01/28). Giá Global Currency Reserve (GCR) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (1.38%). Trong tuần vừa qua, giá GCR đã tăng 2.08%.

Trong 24 giờ qua, giá Global Currency Reserve (GCR) đạt mức cao nhất là $0.0002372210giá thấp nhất là $0.0002246814. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000125396.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 24,712 USD.

So sánh giá DeFi Degen Land (DDL) và Global Currency Reserve (GCR)

DeFi Degen Land DeFi Degen Land (DDL)Global Currency Reserve Global Currency Reserve (GCR)
Xếp hạng#2358#2354
Giá$0.0000001616$0.0002309000
Giá (24h) $0.0000002232
1.38%
$0.0003338005
1.45%
Giá thấp / cao 24h$0.0000001554
$0.0000002449
$0.0002246814
$0.0002372210
Khối lượng giao dịch 24h140
Vốn hóa$48,468$24,712
Giao dịch / Vốn hóa0.51
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành24,234 DDL24,712 GCR
Tổng cung24,234 DDL24,712 GCR
Tổng cung tối đa300,000,000,000 DDL- GCR
Tỷ lệ lưu hành50%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá DeFi Degen Land (DDL) và Global Currency Reserve (GCR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường DeFi Degen Land (DDL) và Global Currency Reserve (GCR)