So sánh tiền ảo DeFi Degen Land (DDL) và AFEN Blockchain (AFEN)

So sánh DeFi Degen Land (DDL) và AFEN Blockchain (AFEN) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo DeFi Degen Land (DDL)

Giá DeFi Degen Land (DDL) hôm nay là 0.0000001609 USD (cập nhật lúc 12:32:00 2022/08/18). Giá DeFi Degen Land (DDL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.99%). Trong tuần vừa qua, giá DDL đã tăng -7.03%.

Trong 24 giờ qua, giá DeFi Degen Land (DDL) đạt mức cao nhất là $0.0000001696giá thấp nhất là $0.0000001500. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000196.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 29 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 24,139 USD.

Tổng quan giá tiền ảo AFEN Blockchain (AFEN)

Giá AFEN Blockchain (AFEN) hôm nay là 0.0005255927 USD (cập nhật lúc 12:32:00 2022/08/18). Giá AFEN Blockchain (AFEN) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.99%). Trong tuần vừa qua, giá AFEN đã giảm -7.03%.

Trong 24 giờ qua, giá AFEN Blockchain (AFEN) đạt mức cao nhất là $0.0005739405giá thấp nhất là $0.0005167749. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000571656.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 43,866 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 77,191 USD.

So sánh giá DeFi Degen Land (DDL) và AFEN Blockchain (AFEN)

DeFi Degen Land DeFi Degen Land (DDL)AFEN Blockchain AFEN Blockchain (AFEN)
Xếp hạng#2457#2271
Giá$0.0000001609$0.0005255927
Giá (24h) $0.0000001598
0.99%
$-0.0009506251
-1.81%
Giá thấp / cao 24h$0.0000001500
$0.0000001696
$0.0005167749
$0.0005739405
Khối lượng giao dịch 24h2943,866
Vốn hóa$48,278$446,675
Giao dịch / Vốn hóa0.50.17281
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành24,139 DDL77,191 AFEN
Tổng cung24,139 DDL77,191 AFEN
Tổng cung tối đa300,000,000,000 DDL849,850,000 AFEN
Tỷ lệ lưu hành50%17.28%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá DeFi Degen Land (DDL) và AFEN Blockchain (AFEN)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường DeFi Degen Land (DDL) và AFEN Blockchain (AFEN)