So sánh tiền ảo Decentraland (MANA) và The Graph (GRT)

So sánh Decentraland (MANA) và The Graph (GRT) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Decentraland (MANA)

Giá Decentraland (MANA) hôm nay là 4.73 USD (cập nhật lúc 12:18:58 2021/11/30). Giá Decentraland (MANA) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.09%). Trong tuần vừa qua, giá MANA đã tăng 4.12%.

Trong 24 giờ qua, giá Decentraland (MANA) đạt mức cao nhất là $5.8677755686giá thấp nhất là $4.3694808200. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $1.4982947486.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,215,536,797 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 8,634,914,149 USD.

Tổng quan giá tiền ảo The Graph (GRT)

Giá The Graph (GRT) hôm nay là 0.9397364587 USD (cập nhật lúc 12:17:37 2021/11/30). Giá The Graph (GRT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.09%). Trong tuần vừa qua, giá GRT đã tăng 4.12%.

Trong 24 giờ qua, giá The Graph (GRT) đạt mức cao nhất là $1.0592170646giá thấp nhất là $0.8543428645. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.2048742002.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 184,907,633 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 4,431,548,297 USD.

So sánh giá Decentraland (MANA) và The Graph (GRT)

Decentraland Decentraland (MANA)The Graph The Graph (GRT)
Xếp hạng#23#44
Giá$4.73$0.9397364587
Giá (24h) $-33.5562290448
-7.09%
$-3.2959342986
-3.51%
Giá thấp / cao 24h$4.3694808200
$5.8677755686
$0.8543428645
$1.0592170646
Khối lượng giao dịch 24h2,215,536,797184,907,633
Vốn hóa$10,382,920,596$9,450,971,319
Giao dịch / Vốn hóa0.831650.4689
Chiếm thị phần0.3324%0.1706%
Tổng lưu hành8,634,914,149 MANA4,431,548,297 GRT
Tổng cung8,634,914,149 MANA4,431,548,297 GRT
Tổng cung tối đa- MANA10,057,044,431 GRT
Tỷ lệ lưu hành83.16%46.89%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Decentraland (MANA) và The Graph (GRT)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Decentraland (MANA) và The Graph (GRT)