So sánh tiền ảo Decentral Games Governance (xDG) (xDG) và Galactic Arena: The NFTverse (GAN)

So sánh Decentral Games Governance (xDG) (xDG) và Galactic Arena: The NFTverse (GAN) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Decentral Games Governance (xDG) (xDG)

Giá Decentral Games Governance (xDG) (xDG) hôm nay là 0.0330809654 USD (cập nhật lúc 11:57:00 2022/11/28). Giá Decentral Games Governance (xDG) (xDG) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.11%). Trong tuần vừa qua, giá xDG đã giảm 9.04%.

Trong 24 giờ qua, giá Decentral Games Governance (xDG) (xDG) đạt mức cao nhất là $0.0345850664giá thấp nhất là $0.0326163541. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0019687123.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 771 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Galactic Arena: The NFTverse (GAN)

Giá Galactic Arena: The NFTverse (GAN) hôm nay là 0.0001284031 USD (cập nhật lúc 11:52:00 2022/11/28). Giá Galactic Arena: The NFTverse (GAN) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.11%). Trong tuần vừa qua, giá GAN đã tăng 9.04%.

Trong 24 giờ qua, giá Galactic Arena: The NFTverse (GAN) đạt mức cao nhất là $0.0001401146giá thấp nhất là $0.0001253915. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000147230.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 31,547 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Decentral Games Governance (xDG) (xDG) và Galactic Arena: The NFTverse (GAN)

Decentral Games Governance (xDG) Decentral Games Governance (xDG) (xDG)Galactic Arena: The NFTverse Galactic Arena: The NFTverse (GAN)
Xếp hạng#5729#4140
Giá$0.0330809654$0.0001284031
Giá (24h) $-0.1029517087
-3.11%
$-0.0010114932
-7.88%
Giá thấp / cao 24h$0.0326163541
$0.0345850664
$0.0001253915
$0.0001401146
Khối lượng giao dịch 24h77131,547
Vốn hóa$4,208,799$128,403
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 xDG0 GAN
Tổng cung0 xDG0 GAN
Tổng cung tối đa127,227,219 xDG1,000,000,000 GAN
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Decentral Games Governance (xDG) (xDG) và Galactic Arena: The NFTverse (GAN)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Decentral Games Governance (xDG) (xDG) và Galactic Arena: The NFTverse (GAN)