So sánh tiền ảo Culture Ticket Chain (CTC) và Mercenary (MGOLD)

So sánh Culture Ticket Chain (CTC) và Mercenary (MGOLD) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Culture Ticket Chain (CTC)

Giá Culture Ticket Chain (CTC) hôm nay là 0.0014894847 USD (cập nhật lúc 01:03:00 2022/05/26). Giá Culture Ticket Chain (CTC) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá CTC đã giảm -2.74%.

Trong 24 giờ qua, giá Culture Ticket Chain (CTC) đạt mức cao nhất là $0.0014894847giá thấp nhất là $0.0014894847. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Mercenary (MGOLD)

Giá Mercenary (MGOLD) hôm nay là 0.0000028784 USD (cập nhật lúc 13:30:00 2022/05/27). Giá Mercenary (MGOLD) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá MGOLD đã giảm -2.74%.

Trong 24 giờ qua, giá Mercenary (MGOLD) đạt mức cao nhất là $0.0000036237giá thấp nhất là $0.0000026217. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000010020.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 424 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Culture Ticket Chain (CTC) và Mercenary (MGOLD)

Culture Ticket Chain Culture Ticket Chain (CTC)Mercenary Mercenary (MGOLD)
Xếp hạng#8643#6997
Giá$0.0014894847$0.0000028784
Giá (24h) $0.0000000000
0.00%
$-0.0000159107
-5.53%
Giá thấp / cao 24h$0.0014894847
$0.0014894847
$0.0000026217
$0.0000036237
Khối lượng giao dịch 24h0424
Vốn hóa$0$1
Giao dịch / Vốn hóa-0
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 CTC0 MGOLD
Tổng cung0 CTC0 MGOLD
Tổng cung tối đa- CTC500,000 MGOLD
Tỷ lệ lưu hành-%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Culture Ticket Chain (CTC) và Mercenary (MGOLD)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Culture Ticket Chain (CTC) và Mercenary (MGOLD)