So sánh tiền ảo Culture Ticket Chain (CTC) và KRYZA Exchange (KRX)

So sánh Culture Ticket Chain (CTC) và KRYZA Exchange (KRX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Culture Ticket Chain (CTC)

Giá Culture Ticket Chain (CTC) hôm nay là 0.0014894847 USD (cập nhật lúc 01:03:00 2022/05/26). Giá Culture Ticket Chain (CTC) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá CTC đã giảm 0%.

Trong 24 giờ qua, giá Culture Ticket Chain (CTC) đạt mức cao nhất là $0.0014894847giá thấp nhất là $0.0014894847. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo KRYZA Exchange (KRX)

Giá KRYZA Exchange (KRX) hôm nay là 0.0170044389 USD (cập nhật lúc 18:27:00 2022/04/11). Giá KRYZA Exchange (KRX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá KRX đã tăng 0%.

Trong 24 giờ qua, giá KRYZA Exchange (KRX) đạt mức cao nhất là $0.0170044389giá thấp nhất là $0.0170044389. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Culture Ticket Chain (CTC) và KRYZA Exchange (KRX)

Culture Ticket Chain Culture Ticket Chain (CTC)KRYZA Exchange KRYZA Exchange (KRX)
Xếp hạng#8643#9570
Giá$0.0014894847$0.0170044389
Giá (24h) $0.0000000000
0.00%
$0.0000000000
0.00%
Giá thấp / cao 24h$0.0014894847
$0.0014894847
$0.0170044389
$0.0170044389
Khối lượng giao dịch 24h00
Vốn hóa$0$134,289,394
Giao dịch / Vốn hóa-0
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 CTC0 KRX
Tổng cung0 CTC0 KRX
Tổng cung tối đa- CTC7,897,314,000 KRX
Tỷ lệ lưu hành-%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Culture Ticket Chain (CTC) và KRYZA Exchange (KRX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Culture Ticket Chain (CTC) và KRYZA Exchange (KRX)