So sánh tiền ảo Culture Ticket Chain (CTC) và IDM Token (IDM)

So sánh Culture Ticket Chain (CTC) và IDM Token (IDM) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Culture Ticket Chain (CTC)

Giá Culture Ticket Chain (CTC) hôm nay là 0.0085278037 USD (cập nhật lúc 12:13:00 2022/01/28). Giá Culture Ticket Chain (CTC) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (39.64%). Trong tuần vừa qua, giá CTC đã tăng -19.08%.

Trong 24 giờ qua, giá Culture Ticket Chain (CTC) đạt mức cao nhất là $0.0100209393giá thấp nhất là $0.0016270223. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0083939170.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 69,437 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo IDM Token (IDM)

Giá IDM Token (IDM) hôm nay là 0.0034099845 USD (cập nhật lúc 12:23:00 2022/01/28). Giá IDM Token (IDM) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (39.64%). Trong tuần vừa qua, giá IDM đã giảm -19.08%.

Trong 24 giờ qua, giá IDM Token (IDM) đạt mức cao nhất là $0.0042453960giá thấp nhất là $0.0032372556. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0010081404.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 26,798 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Culture Ticket Chain (CTC) và IDM Token (IDM)

Culture Ticket Chain Culture Ticket Chain (CTC)IDM Token IDM Token (IDM)
Xếp hạng#4519#5212
Giá$0.0085278037$0.0034099845
Giá (24h) $0.3380042877
39.64%
$-0.0106559433
-3.12%
Giá thấp / cao 24h$0.0016270223
$0.0100209393
$0.0032372556
$0.0042453960
Khối lượng giao dịch 24h69,43726,798
Vốn hóa$0$3,409,985
Giao dịch / Vốn hóa-0
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 CTC0 IDM
Tổng cung0 CTC0 IDM
Tổng cung tối đa- CTC1,000,000,000 IDM
Tỷ lệ lưu hành-%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Culture Ticket Chain (CTC) và IDM Token (IDM)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Culture Ticket Chain (CTC) và IDM Token (IDM)