So sánh tiền ảo Culture Ticket Chain (CTC) và GameStop tokenized stock FTX (GME)

So sánh Culture Ticket Chain (CTC) và GameStop tokenized stock FTX (GME) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Culture Ticket Chain (CTC)

Giá Culture Ticket Chain (CTC) hôm nay là 0.0014894847 USD (cập nhật lúc 01:03:00 2022/05/26). Giá Culture Ticket Chain (CTC) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá CTC đã giảm 30.23%.

Trong 24 giờ qua, giá Culture Ticket Chain (CTC) đạt mức cao nhất là $0.0014894847giá thấp nhất là $0.0014894847. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo GameStop tokenized stock FTX (GME)

Giá GameStop tokenized stock FTX (GME) hôm nay là 127.88 USD (cập nhật lúc 12:34:00 2022/05/27). Giá GameStop tokenized stock FTX (GME) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá GME đã tăng 30.23%.

Trong 24 giờ qua, giá GameStop tokenized stock FTX (GME) đạt mức cao nhất là $138.4973297680giá thấp nhất là $88.0438922929. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $50.4534374751.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 111,275 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Culture Ticket Chain (CTC) và GameStop tokenized stock FTX (GME)

Culture Ticket Chain Culture Ticket Chain (CTC)GameStop tokenized stock FTX GameStop tokenized stock FTX (GME)
Xếp hạng#8643#3961
Giá$0.0014894847$127.88
Giá (24h) $0.0000000000
0.00%
$1,534.8162683471
12.00%
Giá thấp / cao 24h$0.0014894847
$0.0014894847
$88.0438922929
$138.4973297680
Khối lượng giao dịch 24h0111,275
Vốn hóa$0$0
Giao dịch / Vốn hóa--
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 CTC0 GME
Tổng cung0 CTC0 GME
Tổng cung tối đa- CTC- GME
Tỷ lệ lưu hành-%-%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Culture Ticket Chain (CTC) và GameStop tokenized stock FTX (GME)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Culture Ticket Chain (CTC) và GameStop tokenized stock FTX (GME)