So sánh tiền ảo Culture Ticket Chain (CTC) và Deesse (LOVE)

So sánh Culture Ticket Chain (CTC) và Deesse (LOVE) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Culture Ticket Chain (CTC)

Giá Culture Ticket Chain (CTC) hôm nay là 0.0014894847 USD (cập nhật lúc 01:03:00 2022/05/26). Giá Culture Ticket Chain (CTC) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá CTC đã giảm -2.66%.

Trong 24 giờ qua, giá Culture Ticket Chain (CTC) đạt mức cao nhất là $0.0014894847giá thấp nhất là $0.0014894847. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Deesse (LOVE)

Giá Deesse (LOVE) hôm nay là 0.0058143577 USD (cập nhật lúc 13:22:00 2022/05/27). Giá Deesse (LOVE) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá LOVE đã giảm -2.66%.

Trong 24 giờ qua, giá Deesse (LOVE) đạt mức cao nhất là $0.0061393918giá thấp nhất là $0.0058039647. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0003354271.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,315,755 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Culture Ticket Chain (CTC) và Deesse (LOVE)

Culture Ticket Chain Culture Ticket Chain (CTC)Deesse Deesse (LOVE)
Xếp hạng#8643#3046
Giá$0.0014894847$0.0058143577
Giá (24h) $0.0000000000
0.00%
$-0.0216076101
-3.72%
Giá thấp / cao 24h$0.0014894847
$0.0014894847
$0.0058039647
$0.0061393918
Khối lượng giao dịch 24h01,315,755
Vốn hóa$0$116,287,153
Giao dịch / Vốn hóa-0
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 CTC0 LOVE
Tổng cung0 CTC0 LOVE
Tổng cung tối đa- CTC20,000,000,000 LOVE
Tỷ lệ lưu hành-%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Culture Ticket Chain (CTC) và Deesse (LOVE)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Culture Ticket Chain (CTC) và Deesse (LOVE)