So sánh tiền ảo Convex Finance (CVX) và Osmosis (OSMO)

So sánh Convex Finance (CVX) và Osmosis (OSMO) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Convex Finance (CVX)

Giá Convex Finance (CVX) hôm nay là 4.24 USD (cập nhật lúc 23:53:00 2023/06/01). Giá Convex Finance (CVX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.40%). Trong tuần vừa qua, giá CVX đã giảm -7.81%.

Trong 24 giờ qua, giá Convex Finance (CVX) đạt mức cao nhất là $4.6608459363giá thấp nhất là $4.1147001104. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.5461458259.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,841,950 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 329,028,044 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Osmosis (OSMO)

Giá Osmosis (OSMO) hôm nay là 0.5522628855 USD (cập nhật lúc 23:53:00 2023/06/01). Giá Osmosis (OSMO) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.40%). Trong tuần vừa qua, giá OSMO đã giảm -7.81%.

Trong 24 giờ qua, giá Osmosis (OSMO) đạt mức cao nhất là $0.5961530286giá thấp nhất là $0.5456872511. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0504657775.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 7,173,635 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 272,039,595 USD.

So sánh giá Convex Finance (CVX) và Osmosis (OSMO)

Convex Finance Convex Finance (CVX)Osmosis Osmosis (OSMO)
Xếp hạng#99#113
Giá$4.24$0.5522628855
Giá (24h) $1.7142452709
0.40%
$-0.1061783551
-0.19%
Giá thấp / cao 24h$4.1147001104
$4.6608459363
$0.5456872511
$0.5961530286
Khối lượng giao dịch 24h5,841,9507,173,635
Vốn hóa$423,637,475$552,262,885
Giao dịch / Vốn hóa0.776670.49259
Chiếm thị phần0.029%0.0241%
Tổng lưu hành329,028,044 CVX272,039,595 OSMO
Tổng cung329,028,044 CVX272,039,595 OSMO
Tổng cung tối đa100,000,000 CVX1,000,000,000 OSMO
Tỷ lệ lưu hành77.67%49.26%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Convex Finance (CVX) và Osmosis (OSMO)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Convex Finance (CVX) và Osmosis (OSMO)