So sánh tiền ảo Convex Finance (CVX) và Osmosis (OSMO)

So sánh Convex Finance (CVX) và Osmosis (OSMO) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Convex Finance (CVX)

Giá Convex Finance (CVX) hôm nay là 2.35 USD (cập nhật lúc 10:22:00 2024/05/13). Giá Convex Finance (CVX) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-4.64%). Trong tuần vừa qua, giá CVX đã giảm -12.75%.

Trong 24 giờ qua, giá Convex Finance (CVX) đạt mức cao nhất là $2.7062618143giá thấp nhất là $2.2774888314. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.4287729830.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,050,539 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 224,606,287 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Osmosis (OSMO)

Giá Osmosis (OSMO) hôm nay là 0.8004475497 USD (cập nhật lúc 10:22:00 2024/05/13). Giá Osmosis (OSMO) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-4.64%). Trong tuần vừa qua, giá OSMO đã giảm -12.75%.

Trong 24 giờ qua, giá Osmosis (OSMO) đạt mức cao nhất là $0.9345546913giá thấp nhất là $0.8004475497. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1341071417.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 9,914,338 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 528,291,208 USD.

So sánh giá Convex Finance (CVX) và Osmosis (OSMO)

Convex Finance Convex Finance (CVX)Osmosis Osmosis (OSMO)
Xếp hạng#257#123
Giá$2.35$0.8004475497
Giá (24h) $-10.9067373836
-4.64%
$-2.5476623079
-3.18%
Giá thấp / cao 24h$2.2774888314
$2.7062618143
$0.8004475497
$0.9345546913
Khối lượng giao dịch 24h5,050,5399,914,338
Vốn hóa$235,164,936$800,447,550
Giao dịch / Vốn hóa0.95510.65999
Chiếm thị phần0.0101%0.0237%
Tổng lưu hành224,606,287 CVX528,291,208 OSMO
Tổng cung224,606,287 CVX528,291,208 OSMO
Tổng cung tối đa100,000,000 CVX1,000,000,000 OSMO
Tỷ lệ lưu hành95.51%66%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Convex Finance (CVX) và Osmosis (OSMO)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Convex Finance (CVX) và Osmosis (OSMO)