So sánh tiền ảo Convex Finance (CVX) và Enjin Coin (ENJ)

So sánh Convex Finance (CVX) và Enjin Coin (ENJ) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Convex Finance (CVX)

Giá Convex Finance (CVX) hôm nay là 4.24 USD (cập nhật lúc 23:53:00 2023/06/01). Giá Convex Finance (CVX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.40%). Trong tuần vừa qua, giá CVX đã giảm 0.04%.

Trong 24 giờ qua, giá Convex Finance (CVX) đạt mức cao nhất là $4.6608459363giá thấp nhất là $4.1147001104. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.5461458259.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,841,950 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 329,028,044 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Enjin Coin (ENJ)

Giá Enjin Coin (ENJ) hôm nay là 0.3285169638 USD (cập nhật lúc 23:53:00 2023/06/01). Giá Enjin Coin (ENJ) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.40%). Trong tuần vừa qua, giá ENJ đã tăng 0.04%.

Trong 24 giờ qua, giá Enjin Coin (ENJ) đạt mức cao nhất là $0.3458759679giá thấp nhất là $0.3207986595. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0250773084.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 8,078,464 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 328,516,964 USD.

So sánh giá Convex Finance (CVX) và Enjin Coin (ENJ)

Convex Finance Convex Finance (CVX)Enjin Coin Enjin Coin (ENJ)
Xếp hạng#99#100
Giá$4.24$0.3285169638
Giá (24h) $1.7142452709
0.40%
$0.6236531613
1.90%
Giá thấp / cao 24h$4.1147001104
$4.6608459363
$0.3207986595
$0.3458759679
Khối lượng giao dịch 24h5,841,9508,078,464
Vốn hóa$423,637,475$328,516,964
Giao dịch / Vốn hóa0.776671
Chiếm thị phần0.029%0.029%
Tổng lưu hành329,028,044 CVX328,516,964 ENJ
Tổng cung329,028,044 CVX328,516,964 ENJ
Tổng cung tối đa100,000,000 CVX1,000,000,000 ENJ
Tỷ lệ lưu hành77.67%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Convex Finance (CVX) và Enjin Coin (ENJ)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Convex Finance (CVX) và Enjin Coin (ENJ)