So sánh tiền ảo Coin98 (C98) và Anchor Protocol (ANC)

So sánh Coin98 (C98) và Anchor Protocol (ANC) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Coin98 (C98)

Giá Coin98 (C98) hôm nay là 0.6007851009 USD (cập nhật lúc 06:23:00 2022/05/27). Giá Coin98 (C98) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-8.61%). Trong tuần vừa qua, giá C98 đã tăng 177.34%.

Trong 24 giờ qua, giá Coin98 (C98) đạt mức cao nhất là $0.7482364218giá thấp nhất là $0.5735362948. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1747001270.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 58,552,331 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 111,145,244 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Anchor Protocol (ANC)

Giá Anchor Protocol (ANC) hôm nay là 0.2877311599 USD (cập nhật lúc 06:23:00 2022/05/27). Giá Anchor Protocol (ANC) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-8.61%). Trong tuần vừa qua, giá ANC đã tăng 177.34%.

Trong 24 giờ qua, giá Anchor Protocol (ANC) đạt mức cao nhất là $0.5625403483giá thấp nhất là $0.1337280775. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.4288122708.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 293,109,964 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 100,528,725 USD.

So sánh giá Coin98 (C98) và Anchor Protocol (ANC)

Coin98 Coin98 (C98)Anchor Protocol Anchor Protocol (ANC)
Xếp hạng#194#265
Giá$0.6007851009$0.2877311599
Giá (24h) $-5.1718388353
-8.61%
$-4.1010811801
-14.25%
Giá thấp / cao 24h$0.5735362948
$0.7482364218
$0.1337280775
$0.5625403483
Khối lượng giao dịch 24h58,552,331293,109,964
Vốn hóa$600,785,101$287,731,160
Giao dịch / Vốn hóa0.1850.34938
Chiếm thị phần0.0091%0.0082%
Tổng lưu hành111,145,244 C98100,528,725 ANC
Tổng cung111,145,244 C98100,528,725 ANC
Tổng cung tối đa1,000,000,000 C981,000,000,000 ANC
Tỷ lệ lưu hành18.5%34.94%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Coin98 (C98) và Anchor Protocol (ANC)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Coin98 (C98) và Anchor Protocol (ANC)