So sánh tiền ảo Cheems Inu (CINU) và Phenix Finance (Polygon) (PHNX)

So sánh Cheems Inu (CINU) và Phenix Finance (Polygon) (PHNX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Cheems Inu (CINU)

Giá Cheems Inu (CINU) hôm nay là 0.0000000000 USD (cập nhật lúc 11:18:00 2023/01/28). Giá Cheems Inu (CINU) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (7.26%). Trong tuần vừa qua, giá CINU đã tăng -5.85%.

Trong 24 giờ qua, giá Cheems Inu (CINU) đạt mức cao nhất là $0.0000000000giá thấp nhất là $0.0000000000. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 17,667 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Phenix Finance (Polygon) (PHNX)

Giá Phenix Finance (Polygon) (PHNX) hôm nay là 0.0273460188 USD (cập nhật lúc 11:28:00 2023/01/28). Giá Phenix Finance (Polygon) (PHNX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (7.26%). Trong tuần vừa qua, giá PHNX đã giảm -5.85%.

Trong 24 giờ qua, giá Phenix Finance (Polygon) (PHNX) đạt mức cao nhất là $0.0291165643giá thấp nhất là $0.0235116231. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0056049412.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,477 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Cheems Inu (CINU) và Phenix Finance (Polygon) (PHNX)

Cheems Inu Cheems Inu (CINU)Phenix Finance (Polygon) Phenix Finance (Polygon) (PHNX)
Xếp hạng#4511#5155
Giá$0.0000000000$0.0273460188
Giá (24h) $0.0000000000
7.26%
$0.0044458980
0.16%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0235116231
$0.0291165643
Khối lượng giao dịch 24h17,6675,477
Vốn hóa$6$0
Giao dịch / Vốn hóa0-
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 CINU0 PHNX
Tổng cung0 CINU0 PHNX
Tổng cung tối đa9,007,199,254,740,991 CINU- PHNX
Tỷ lệ lưu hành0%-%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Cheems Inu (CINU) và Phenix Finance (Polygon) (PHNX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Cheems Inu (CINU) và Phenix Finance (Polygon) (PHNX)