So sánh tiền ảo Cheems Inu (CINU) và LockTrip (LOC)

So sánh Cheems Inu (CINU) và LockTrip (LOC) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Cheems Inu (CINU)

Giá Cheems Inu (CINU) hôm nay là 0.0000000000 USD (cập nhật lúc 12:13:00 2022/11/28). Giá Cheems Inu (CINU) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.53%). Trong tuần vừa qua, giá CINU đã tăng -8.88%.

Trong 24 giờ qua, giá Cheems Inu (CINU) đạt mức cao nhất là $0.0000000000giá thấp nhất là $0.0000000000. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,077 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo LockTrip (LOC)

Giá LockTrip (LOC) hôm nay là 0.5367321417 USD (cập nhật lúc 12:07:00 2022/11/28). Giá LockTrip (LOC) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.53%). Trong tuần vừa qua, giá LOC đã giảm -8.88%.

Trong 24 giờ qua, giá LockTrip (LOC) đạt mức cao nhất là $0.5407237962giá thấp nhất là $0.4346424503. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1060813459.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 100,941 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Cheems Inu (CINU) và LockTrip (LOC)

Cheems Inu Cheems Inu (CINU)LockTrip LockTrip (LOC)
Xếp hạng#5337#3480
Giá$0.0000000000$0.5367321417
Giá (24h) $0.0000000000
-3.53%
$11.5671905696
21.55%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000000
$0.0000000000
$0.4346424503
$0.5407237962
Khối lượng giao dịch 24h2,077100,941
Vốn hóa$6$9,971,968
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 CINU0 LOC
Tổng cung0 CINU0 LOC
Tổng cung tối đa9,007,199,254,740,991 CINU- LOC
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Cheems Inu (CINU) và LockTrip (LOC)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Cheems Inu (CINU) và LockTrip (LOC)