So sánh tiền ảo Chainlist (CLIST) và Egoras (New) (EGR)

So sánh Chainlist (CLIST) và Egoras (New) (EGR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Chainlist (CLIST)

Giá Chainlist (CLIST) hôm nay là 0.0010963671 USD (cập nhật lúc 13:28:00 2022/01/28). Giá Chainlist (CLIST) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (5.19%). Trong tuần vừa qua, giá CLIST đã giảm 3.5%.

Trong 24 giờ qua, giá Chainlist (CLIST) đạt mức cao nhất là $0.0012037022giá thấp nhất là $0.0008707654. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0003329369.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 72,052 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Egoras (New) (EGR)

Giá Egoras (New) (EGR) hôm nay là 0.0048804109 USD (cập nhật lúc 13:28:00 2022/01/28). Giá Egoras (New) (EGR) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (5.19%). Trong tuần vừa qua, giá EGR đã tăng 3.5%.

Trong 24 giờ qua, giá Egoras (New) (EGR) đạt mức cao nhất là $0.0058283664giá thấp nhất là $0.0041365949. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0016917715.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 320,506 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Chainlist (CLIST) và Egoras (New) (EGR)

Chainlist Chainlist (CLIST)Egoras (New) Egoras (New) (EGR)
Xếp hạng#4505#3593
Giá$0.0010963671$0.0048804109
Giá (24h) $0.0056859877
5.19%
$0.0205778877
4.22%
Giá thấp / cao 24h$0.0008707654
$0.0012037022
$0.0041365949
$0.0058283664
Khối lượng giao dịch 24h72,052320,506
Vốn hóa$1,096,367$488,041
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 CLIST0 EGR
Tổng cung0 CLIST0 EGR
Tổng cung tối đa1,000,000,000 CLIST100,000,000 EGR
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Chainlist (CLIST) và Egoras (New) (EGR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Chainlist (CLIST) và Egoras (New) (EGR)