So sánh tiền ảo Boryoku Dragonz (BOKU) và iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

So sánh Boryoku Dragonz (BOKU) và iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Boryoku Dragonz (BOKU)

Giá Boryoku Dragonz (BOKU) hôm nay là 0.1896076297 USD (cập nhật lúc 11:59:00 2022/08/18). Giá Boryoku Dragonz (BOKU) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.27%). Trong tuần vừa qua, giá BOKU đã tăng 3.2%.

Trong 24 giờ qua, giá Boryoku Dragonz (BOKU) đạt mức cao nhất là $0.2101381118giá thấp nhất là $0.1260376139. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0841004979.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,455 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

Giá iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) hôm nay là 88.60 USD (cập nhật lúc 11:59:00 2022/08/18). Giá iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.27%). Trong tuần vừa qua, giá DURTH đã tăng 3.2%.

Trong 24 giờ qua, giá iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) đạt mức cao nhất là $89.1228510243giá thấp nhất là $85.5065152389. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $3.6163357854.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 6,759 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Boryoku Dragonz (BOKU) và iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

Boryoku Dragonz Boryoku Dragonz (BOKU)iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)
Xếp hạng#5874#5173
Giá$0.1896076297$88.60
Giá (24h) $0.0505015333
0.27%
$41.2575381355
0.47%
Giá thấp / cao 24h$0.1260376139
$0.2101381118
$85.5065152389
$89.1228510243
Khối lượng giao dịch 24h1,4556,759
Vốn hóa$7,976,616$0
Giao dịch / Vốn hóa0-
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 BOKU0 DURTH
Tổng cung0 BOKU0 DURTH
Tổng cung tối đa42,069,069 BOKU- DURTH
Tỷ lệ lưu hành0%-%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Boryoku Dragonz (BOKU) và iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Boryoku Dragonz (BOKU) và iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)