So sánh tiền ảo BNB (BNB) và Binance USD (BUSD)

So sánh BNB (BNB) và Binance USD (BUSD) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo BNB (BNB)

Giá BNB (BNB) hôm nay là 306.60 USD (cập nhật lúc 11:53:00 2022/08/18). Giá BNB (BNB) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.84%). Trong tuần vừa qua, giá BNB đã giảm 0%.

Trong 24 giờ qua, giá BNB (BNB) đạt mức cao nhất là $329.1999278445giá thấp nhất là $303.6325401761. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $25.5673876683.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,153,484,465 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 49,465,478,005 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Binance USD (BUSD)

Giá Binance USD (BUSD) hôm nay là 1.00 USD (cập nhật lúc 11:53:00 2022/08/18). Giá Binance USD (BUSD) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.84%). Trong tuần vừa qua, giá BUSD đã tăng 0%.

Trong 24 giờ qua, giá Binance USD (BUSD) đạt mức cao nhất là $1.0005740933giá thấp nhất là $0.9994841014. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0010899918.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,623,143,350 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 18,286,942,851 USD.

So sánh giá BNB (BNB) và Binance USD (BUSD)

BNB BNB (BNB)Binance USD Binance USD (BUSD)
Xếp hạng#5#7
Giá$306.60$1.00
Giá (24h) $-1,178.6385426944
-3.84%
$-0.0175693423
-0.02%
Giá thấp / cao 24h$303.6325401761
$329.1999278445
$0.9994841014
$1.0005740933
Khối lượng giao dịch 24h1,153,484,4655,623,143,350
Vốn hóa$61,319,347,646$18,286,942,851
Giao dịch / Vốn hóa0.806691
Chiếm thị phần4.4252%1.6357%
Tổng lưu hành49,465,478,005 BNB18,286,942,851 BUSD
Tổng cung49,465,478,005 BNB18,286,942,851 BUSD
Tổng cung tối đa200,000,000 BNB- BUSD
Tỷ lệ lưu hành80.67%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá BNB (BNB) và Binance USD (BUSD)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường BNB (BNB) và Binance USD (BUSD)