So sánh tiền ảo Blocery (BLY) và PearDAO (PEX)

So sánh Blocery (BLY) và PearDAO (PEX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Blocery (BLY)

Giá Blocery (BLY) hôm nay là 0.0090013330 USD (cập nhật lúc 23:23:00 2022/10/06). Giá Blocery (BLY) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.24%). Trong tuần vừa qua, giá BLY đã tăng -26.31%.

Trong 24 giờ qua, giá Blocery (BLY) đạt mức cao nhất là $0.0093985475giá thấp nhất là $0.0083965190. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0010020285.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 286,715 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 4,944,982 USD.

Tổng quan giá tiền ảo PearDAO (PEX)

Giá PearDAO (PEX) hôm nay là 0.1599275528 USD (cập nhật lúc 23:23:00 2022/10/06). Giá PearDAO (PEX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.24%). Trong tuần vừa qua, giá PEX đã giảm -26.31%.

Trong 24 giờ qua, giá PearDAO (PEX) đạt mức cao nhất là $0.1614169035giá thấp nhất là $0.1466469319. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0147699716.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 291,183 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 8,364,260 USD.

So sánh giá Blocery (BLY) và PearDAO (PEX)

Blocery Blocery (BLY)PearDAO PearDAO (PEX)
Xếp hạng#939#806
Giá$0.0090013330$0.1599275528
Giá (24h) $0.0201691939
2.24%
$0.1990880419
1.24%
Giá thấp / cao 24h$0.0083965190
$0.0093985475
$0.1466469319
$0.1614169035
Khối lượng giao dịch 24h286,715291,183
Vốn hóa$9,001,333$159,927,553
Giao dịch / Vốn hóa0.549360.0523
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành4,944,982 BLY8,364,260 PEX
Tổng cung4,944,982 BLY8,364,260 PEX
Tổng cung tối đa1,000,000,000 BLY1,000,000,000 PEX
Tỷ lệ lưu hành54.94%5.23%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Blocery (BLY) và PearDAO (PEX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Blocery (BLY) và PearDAO (PEX)