So sánh tiền ảo Blakecoin (BLC) và Klimatas (KTS)

So sánh Blakecoin (BLC) và Klimatas (KTS) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Blakecoin (BLC)

Giá Blakecoin (BLC) hôm nay là 0.0003306529 USD (cập nhật lúc 01:03:00 2022/01/24). Giá Blakecoin (BLC) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá BLC đã tăng 113.38%.

Trong 24 giờ qua, giá Blakecoin (BLC) đạt mức cao nhất là $0.0003306529giá thấp nhất là $0.0003306529. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 9,598 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Klimatas (KTS)

Giá Klimatas (KTS) hôm nay là 0.0057709456 USD (cập nhật lúc 05:07:00 2022/07/05). Giá Klimatas (KTS) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá KTS đã tăng 113.38%.

Trong 24 giờ qua, giá Klimatas (KTS) đạt mức cao nhất là $0.0103604884giá thấp nhất là $0.0057358466. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0046246418.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 751 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 4,172 USD.

So sánh giá Blakecoin (BLC) và Klimatas (KTS)

Blakecoin Blakecoin (BLC)Klimatas Klimatas (KTS)
Xếp hạng#2738#2682
Giá$0.0003306529$0.0057709456
Giá (24h) $0.0000000000
0.00%
$-0.0738097159
-12.79%
Giá thấp / cao 24h$0.0003306529
$0.0003306529
$0.0057358466
$0.0103604884
Khối lượng giao dịch 24h0751
Vốn hóa$2,314,570$9,091
Giao dịch / Vốn hóa0.004150.45891
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành9,598 BLC4,172 KTS
Tổng cung9,598 BLC4,172 KTS
Tổng cung tối đa7,000,000,000 BLC- KTS
Tỷ lệ lưu hành0.41%45.89%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Blakecoin (BLC) và Klimatas (KTS)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Blakecoin (BLC) và Klimatas (KTS)