So sánh tiền ảo Bitcoin (BTC) và Binance Coin (BNB)

So sánh Bitcoin (BTC) và Binance Coin (BNB) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Bitcoin (BTC)

Giá Bitcoin (BTC) hôm nay là 56,770.51 USD (cập nhật lúc 14:09:07 2021/11/30). Giá Bitcoin (BTC) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.34%). Trong tuần vừa qua, giá BTC đã tăng 9.08%.

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất là $59,339.1074527924giá thấp nhất là $53,569.7639630968. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $5,769.3434896957.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 32,321,564,915 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,072,223,938,020 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Binance Coin (BNB)

Giá Binance Coin (BNB) hôm nay là 617.37 USD (cập nhật lúc 14:08:33 2021/11/30). Giá Binance Coin (BNB) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.34%). Trong tuần vừa qua, giá BNB đã tăng 9.08%.

Trong 24 giờ qua, giá Binance Coin (BNB) đạt mức cao nhất là $657.5129693668giá thấp nhất là $566.6285691976. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $90.8844001692.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,495,569,273 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 102,978,103,732 USD.

So sánh giá Bitcoin (BTC) và Binance Coin (BNB)

Bitcoin Bitcoin (BTC)Binance Coin Binance Coin (BNB)
Xếp hạng#1#3
Giá$56,770.51$617.37
Giá (24h) $-75,902.5327555788
-1.34%
$405.6594324159
0.66%
Giá thấp / cao 24h$53,569.7639630968
$59,339.1074527924
$566.6285691976
$657.5129693668
Khối lượng giao dịch 24h32,321,564,9152,495,569,273
Vốn hóa$1,192,180,769,671$102,978,103,732
Giao dịch / Vốn hóa0.899381
Chiếm thị phần41.5984%3.9952%
Tổng lưu hành1,072,223,938,020 BTC102,978,103,732 BNB
Tổng cung1,072,223,938,020 BTC102,978,103,732 BNB
Tổng cung tối đa21,000,000 BTC166,801,148 BNB
Tỷ lệ lưu hành89.94%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Bitcoin (BTC) và Binance Coin (BNB)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Bitcoin (BTC) và Binance Coin (BNB)