So sánh tiền ảo Bitcoin File (BIFI) và Filecoin Standard Hashrate Token (FILST)

So sánh Bitcoin File (BIFI) và Filecoin Standard Hashrate Token (FILST) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Bitcoin File (BIFI)

Giá Bitcoin File (BIFI) hôm nay là 0.0006791667 USD (cập nhật lúc 07:23:00 2024/04/18). Giá Bitcoin File (BIFI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.73%). Trong tuần vừa qua, giá BIFI đã giảm -31.37%.

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin File (BIFI) đạt mức cao nhất là $0.0009791104giá thấp nhất là $0.0006049551. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0003741553.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 15,950 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Filecoin Standard Hashrate Token (FILST)

Giá Filecoin Standard Hashrate Token (FILST) hôm nay là 0.2060110625 USD (cập nhật lúc 07:24:00 2024/04/18). Giá Filecoin Standard Hashrate Token (FILST) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.73%). Trong tuần vừa qua, giá FILST đã giảm -31.37%.

Trong 24 giờ qua, giá Filecoin Standard Hashrate Token (FILST) đạt mức cao nhất là $0.3163505436giá thấp nhất là $0.1889110224. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1274395212.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 14,226 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Bitcoin File (BIFI) và Filecoin Standard Hashrate Token (FILST)

Bitcoin File Bitcoin File (BIFI)Filecoin Standard Hashrate Token Filecoin Standard Hashrate Token (FILST)
Xếp hạng#4804#4898
Giá$0.0006791667$0.2060110625
Giá (24h) $-0.0011773074
-1.73%
$0.0827689204
0.40%
Giá thấp / cao 24h$0.0006049551
$0.0009791104
$0.1889110224
$0.3163505436
Khối lượng giao dịch 24h15,95014,226
Vốn hóa$14,296,458$647,844
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 BIFI0 FILST
Tổng cung0 BIFI0 FILST
Tổng cung tối đa- BIFI3,144,704 FILST
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Bitcoin File (BIFI) và Filecoin Standard Hashrate Token (FILST)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Bitcoin File (BIFI) và Filecoin Standard Hashrate Token (FILST)