So sánh tiền ảo Beyond Meat tokenized stock FTX (BYND) và Metacourt (BLS)

So sánh Beyond Meat tokenized stock FTX (BYND) và Metacourt (BLS) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Beyond Meat tokenized stock FTX (BYND)

Giá Beyond Meat tokenized stock FTX (BYND) hôm nay là 14.00 USD (cập nhật lúc 01:12:00 2022/11/20). Giá Beyond Meat tokenized stock FTX (BYND) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá BYND đã tăng 10.12%.

Trong 24 giờ qua, giá Beyond Meat tokenized stock FTX (BYND) đạt mức cao nhất là $13.9990000000giá thấp nhất là $13.9990000000. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Metacourt (BLS)

Giá Metacourt (BLS) hôm nay là 0.0001984717 USD (cập nhật lúc 10:04:00 2023/03/22). Giá Metacourt (BLS) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá BLS đã tăng 10.12%.

Trong 24 giờ qua, giá Metacourt (BLS) đạt mức cao nhất là $0.0001988020giá thấp nhất là $0.0001966114. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000021906.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Beyond Meat tokenized stock FTX (BYND) và Metacourt (BLS)

Beyond Meat tokenized stock FTX Beyond Meat tokenized stock FTX (BYND)Metacourt Metacourt (BLS)
Xếp hạng#8101#8247
Giá$14.00$0.0001984717
Giá (24h) $0.0000000000
0.00%
$0.0000000000
0.00%
Giá thấp / cao 24h$13.9990000000
$13.9990000000
$0.0001966114
$0.0001988020
Khối lượng giao dịch 24h00
Vốn hóa$0$188,548
Giao dịch / Vốn hóa-0
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 BYND0 BLS
Tổng cung0 BYND0 BLS
Tổng cung tối đa- BYND950,000,000 BLS
Tỷ lệ lưu hành-%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Beyond Meat tokenized stock FTX (BYND) và Metacourt (BLS)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Beyond Meat tokenized stock FTX (BYND) và Metacourt (BLS)