So sánh tiền ảo BetU (BETU) và Torum (XTM)

So sánh BetU (BETU) và Torum (XTM) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo BetU (BETU)

Giá BetU (BETU) hôm nay là 0.0337975435 USD (cập nhật lúc 23:23:00 2022/10/06). Giá BetU (BETU) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.85%). Trong tuần vừa qua, giá BETU đã tăng 1.73%.

Trong 24 giờ qua, giá BetU (BETU) đạt mức cao nhất là $0.0356197452giá thấp nhất là $0.0333094196. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0023103255.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 225,086 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 3,636,887 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Torum (XTM)

Giá Torum (XTM) hôm nay là 0.0255504492 USD (cập nhật lúc 23:23:00 2022/10/06). Giá Torum (XTM) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.85%). Trong tuần vừa qua, giá XTM đã tăng 1.73%.

Trong 24 giờ qua, giá Torum (XTM) đạt mức cao nhất là $0.0257652825giá thấp nhất là $0.0245843825. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0011809000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 312,243 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 4,315,384 USD.

So sánh giá BetU (BETU) và Torum (XTM)

BetU BetU (BETU)Torum Torum (XTM)
Xếp hạng#1031#974
Giá$0.0337975435$0.0255504492
Giá (24h) $0.0285862519
0.85%
$0.0167199245
0.65%
Giá thấp / cao 24h$0.0333094196
$0.0356197452
$0.0245843825
$0.0257652825
Khối lượng giao dịch 24h225,086312,243
Vốn hóa$33,797,543$20,440,359
Giao dịch / Vốn hóa0.107610.21112
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành3,636,887 BETU4,315,384 XTM
Tổng cung3,636,887 BETU4,315,384 XTM
Tổng cung tối đa1,000,000,000 BETU800,000,000 XTM
Tỷ lệ lưu hành10.76%21.11%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá BetU (BETU) và Torum (XTM)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường BetU (BETU) và Torum (XTM)