So sánh tiền ảo Bastion Protocol (BSTN) và Supercars (CAR)

So sánh Bastion Protocol (BSTN) và Supercars (CAR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Bastion Protocol (BSTN)

Giá Bastion Protocol (BSTN) hôm nay là 0.0019801017 USD (cập nhật lúc 00:33:00 2022/10/07). Giá Bastion Protocol (BSTN) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.22%). Trong tuần vừa qua, giá BSTN đã tăng -12.32%.

Trong 24 giờ qua, giá Bastion Protocol (BSTN) đạt mức cao nhất là $0.0020395856giá thấp nhất là $0.0018098052. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0002297804.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 8,547 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Supercars (CAR)

Giá Supercars (CAR) hôm nay là 0.1674431281 USD (cập nhật lúc 00:33:00 2022/10/07). Giá Supercars (CAR) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.22%). Trong tuần vừa qua, giá CAR đã giảm -12.32%.

Trong 24 giờ qua, giá Supercars (CAR) đạt mức cao nhất là $0.1876034238giá thấp nhất là $0.1674209440. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0201824798.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 6,680 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Bastion Protocol (BSTN) và Supercars (CAR)

Bastion Protocol Bastion Protocol (BSTN)Supercars Supercars (CAR)
Xếp hạng#5081#5191
Giá$0.0019801017$0.1674431281
Giá (24h) $0.0043919371
2.22%
$-0.5945714259
-3.55%
Giá thấp / cao 24h$0.0018098052
$0.0020395856
$0.1674209440
$0.1876034238
Khối lượng giao dịch 24h8,5476,680
Vốn hóa$9,900,509$50,232,938
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 BSTN0 CAR
Tổng cung0 BSTN0 CAR
Tổng cung tối đa5,000,000,000 BSTN300,000,000 CAR
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Bastion Protocol (BSTN) và Supercars (CAR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Bastion Protocol (BSTN) và Supercars (CAR)