So sánh tiền ảo Bastion Protocol (BSTN) và Supercars (CAR)

So sánh Bastion Protocol (BSTN) và Supercars (CAR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Bastion Protocol (BSTN)

Giá Bastion Protocol (BSTN) hôm nay là 0.0001039367 USD (cập nhật lúc 18:43:00 2023/08/14). Giá Bastion Protocol (BSTN) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (4.85%). Trong tuần vừa qua, giá BSTN đã giảm -0.18%.

Trong 24 giờ qua, giá Bastion Protocol (BSTN) đạt mức cao nhất là $0.0001048817giá thấp nhất là $0.0000949529. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000099288.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,016 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Supercars (CAR)

Giá Supercars (CAR) hôm nay là 0.0001535181 USD (cập nhật lúc 01:08:00 2022/11/27). Giá Supercars (CAR) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (4.85%). Trong tuần vừa qua, giá CAR đã giảm -0.18%.

Trong 24 giờ qua, giá Supercars (CAR) đạt mức cao nhất là $0.0001535181giá thấp nhất là $0.0000000000. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0001535181.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Bastion Protocol (BSTN) và Supercars (CAR)

Bastion Protocol Bastion Protocol (BSTN)Supercars Supercars (CAR)
Xếp hạng#4773#8882
Giá$0.0001039367$0.0001535181
Giá (24h) $0.0005040786
4.85%
$0.0000000000
0.00%
Giá thấp / cao 24h$0.0000949529
$0.0001048817
$0.0000000000
$0.0001535181
Khối lượng giao dịch 24h5,0160
Vốn hóa$519,684$46,055
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 BSTN0 CAR
Tổng cung0 BSTN0 CAR
Tổng cung tối đa5,000,000,000 BSTN300,000,000 CAR
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Bastion Protocol (BSTN) và Supercars (CAR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Bastion Protocol (BSTN) và Supercars (CAR)