So sánh tiền ảo Bastion Protocol (BSTN) và SPORT (SPORT)

So sánh Bastion Protocol (BSTN) và SPORT (SPORT) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Bastion Protocol (BSTN)

Giá Bastion Protocol (BSTN) hôm nay là 0.0019581004 USD (cập nhật lúc 01:18:00 2022/10/07). Giá Bastion Protocol (BSTN) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.35%). Trong tuần vừa qua, giá BSTN đã tăng -9.92%.

Trong 24 giờ qua, giá Bastion Protocol (BSTN) đạt mức cao nhất là $0.0020395856giá thấp nhất là $0.0018098052. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0002297804.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 8,615 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo SPORT (SPORT)

Giá SPORT (SPORT) hôm nay là 0.0675197837 USD (cập nhật lúc 01:18:00 2022/10/07). Giá SPORT (SPORT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.35%). Trong tuần vừa qua, giá SPORT đã giảm -9.92%.

Trong 24 giờ qua, giá SPORT (SPORT) đạt mức cao nhất là $0.0679746953giá thấp nhất là $0.0653822419. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0025924534.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 3,834 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Bastion Protocol (BSTN) và SPORT (SPORT)

Bastion Protocol Bastion Protocol (BSTN)SPORT SPORT (SPORT)
Xếp hạng#5068#5388
Giá$0.0019581004$0.0675197837
Giá (24h) $0.0046076781
2.35%
$0.0778956602
1.15%
Giá thấp / cao 24h$0.0018098052
$0.0020395856
$0.0653822419
$0.0679746953
Khối lượng giao dịch 24h8,6153,834
Vốn hóa$9,790,502$84,399,730
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 BSTN0 SPORT
Tổng cung0 BSTN0 SPORT
Tổng cung tối đa5,000,000,000 BSTN1,250,000,000 SPORT
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Bastion Protocol (BSTN) và SPORT (SPORT)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Bastion Protocol (BSTN) và SPORT (SPORT)