So sánh tiền ảo Bastion Protocol (BSTN) và Encyclopedia wTa (ENCwTa)

So sánh Bastion Protocol (BSTN) và Encyclopedia wTa (ENCwTa) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Bastion Protocol (BSTN)

Giá Bastion Protocol (BSTN) hôm nay là 0.0019731400 USD (cập nhật lúc 01:03:00 2022/10/07). Giá Bastion Protocol (BSTN) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (3.07%). Trong tuần vừa qua, giá BSTN đã tăng -46.62%.

Trong 24 giờ qua, giá Bastion Protocol (BSTN) đạt mức cao nhất là $0.0020395856giá thấp nhất là $0.0018098052. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0002297804.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 8,521 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Encyclopedia wTa (ENCwTa)

Giá Encyclopedia wTa (ENCwTa) hôm nay là 0.0199975649 USD (cập nhật lúc 01:13:00 2022/10/07). Giá Encyclopedia wTa (ENCwTa) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (3.07%). Trong tuần vừa qua, giá ENCwTa đã giảm -46.62%.

Trong 24 giờ qua, giá Encyclopedia wTa (ENCwTa) đạt mức cao nhất là $0.0271031775giá thấp nhất là $0.0194773840. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0076257935.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 38,157 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Bastion Protocol (BSTN) và Encyclopedia wTa (ENCwTa)

Bastion Protocol Bastion Protocol (BSTN)Encyclopedia wTa Encyclopedia wTa (ENCwTa)
Xếp hạng#5079#4278
Giá$0.0019731400$0.0199975649
Giá (24h) $0.0060650268
3.07%
$-0.1927096481
-9.64%
Giá thấp / cao 24h$0.0018098052
$0.0020395856
$0.0194773840
$0.0271031775
Khối lượng giao dịch 24h8,52138,157
Vốn hóa$9,865,700$99,988
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 BSTN0 ENCwTa
Tổng cung0 BSTN0 ENCwTa
Tổng cung tối đa5,000,000,000 BSTN5,000,000 ENCwTa
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Bastion Protocol (BSTN) và Encyclopedia wTa (ENCwTa)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Bastion Protocol (BSTN) và Encyclopedia wTa (ENCwTa)