So sánh tiền ảo Augur (REP) và Hooked Protocol (HOOK)

So sánh Augur (REP) và Hooked Protocol (HOOK) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Augur (REP)

Giá Augur (REP) hôm nay là 0.8409745097 USD (cập nhật lúc 13:27:00 2024/04/16). Giá Augur (REP) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-4.65%). Trong tuần vừa qua, giá REP đã giảm -36.09%.

Trong 24 giờ qua, giá Augur (REP) đạt mức cao nhất là $1.2696252880giá thấp nhất là $0.8405225058. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.4291027822.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 794,572 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 9,250,720 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Hooked Protocol (HOOK)

Giá Hooked Protocol (HOOK) hôm nay là 0.8899942889 USD (cập nhật lúc 13:28:00 2024/04/16). Giá Hooked Protocol (HOOK) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-4.65%). Trong tuần vừa qua, giá HOOK đã giảm -36.09%.

Trong 24 giờ qua, giá Hooked Protocol (HOOK) đạt mức cao nhất là $1.4267374020giá thấp nhất là $0.8559771780. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.5707602240.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 12,083,944 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 123,935,527 USD.

So sánh giá Augur (REP) và Hooked Protocol (HOOK)

Augur Augur (REP)Hooked Protocol Hooked Protocol (HOOK)
Xếp hạng#1099#372
Giá$0.8409745097$0.8899942889
Giá (24h) $-3.9116721257
-4.65%
$-5.6148490049
-6.31%
Giá thấp / cao 24h$0.8405225058
$1.2696252880
$0.8559771780
$1.4267374020
Khối lượng giao dịch 24h794,57212,083,944
Vốn hóa$9,250,720$444,997,144
Giao dịch / Vốn hóa10.27851
Chiếm thị phần0.0004%0.0054%
Tổng lưu hành9,250,720 REP123,935,527 HOOK
Tổng cung9,250,720 REP123,935,527 HOOK
Tổng cung tối đa- REP- HOOK
Tỷ lệ lưu hành100%27.85%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Augur (REP) và Hooked Protocol (HOOK)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Augur (REP) và Hooked Protocol (HOOK)