So sánh tiền ảo Augur (REP) và Hooked Protocol (HOOK)

So sánh Augur (REP) và Hooked Protocol (HOOK) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Augur (REP)

Giá Augur (REP) hôm nay là 6.37 USD (cập nhật lúc 21:52:00 2023/06/01). Giá Augur (REP) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.07%). Trong tuần vừa qua, giá REP đã giảm 2.32%.

Trong 24 giờ qua, giá Augur (REP) đạt mức cao nhất là $6.6100235535giá thấp nhất là $6.3198886505. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.2901349030.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,020,705 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 70,067,907 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Hooked Protocol (HOOK)

Giá Hooked Protocol (HOOK) hôm nay là 1.43 USD (cập nhật lúc 21:52:00 2023/06/01). Giá Hooked Protocol (HOOK) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.07%). Trong tuần vừa qua, giá HOOK đã tăng 2.32%.

Trong 24 giờ qua, giá Hooked Protocol (HOOK) đạt mức cao nhất là $1.5353048111giá thấp nhất là $1.3677433612. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1675614499.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 24,666,605 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 71,453,779 USD.

So sánh giá Augur (REP) và Hooked Protocol (HOOK)

Augur Augur (REP)Hooked Protocol Hooked Protocol (HOOK)
Xếp hạng#324#320
Giá$6.37$1.43
Giá (24h) $-6.7995456623
-1.07%
$3.6341992628
2.54%
Giá thấp / cao 24h$6.3198886505
$6.6100235535
$1.3677433612
$1.5353048111
Khối lượng giao dịch 24h1,020,70524,666,605
Vốn hóa$70,067,907$714,537,787
Giao dịch / Vốn hóa10.1
Chiếm thị phần0.0062%0.0063%
Tổng lưu hành70,067,907 REP71,453,779 HOOK
Tổng cung70,067,907 REP71,453,779 HOOK
Tổng cung tối đa- REP- HOOK
Tỷ lệ lưu hành100%10%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Augur (REP) và Hooked Protocol (HOOK)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Augur (REP) và Hooked Protocol (HOOK)