So sánh tiền ảo Augur (REP) và Galxe (GAL)

So sánh Augur (REP) và Galxe (GAL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Augur (REP)

Giá Augur (REP) hôm nay là 6.38 USD (cập nhật lúc 23:13:00 2023/06/01). Giá Augur (REP) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.08%). Trong tuần vừa qua, giá REP đã giảm -0.44%.

Trong 24 giờ qua, giá Augur (REP) đạt mức cao nhất là $6.6100235535giá thấp nhất là $6.3198886505. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.2901349030.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 767,581 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 70,142,343 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Galxe (GAL)

Giá Galxe (GAL) hôm nay là 1.34 USD (cập nhật lúc 23:13:00 2023/06/01). Giá Galxe (GAL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.08%). Trong tuần vừa qua, giá GAL đã giảm -0.44%.

Trong 24 giờ qua, giá Galxe (GAL) đạt mức cao nhất là $1.4468232784giá thấp nhất là $1.3113147080. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1355085704.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,498,510 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 100,196,234 USD.

So sánh giá Augur (REP) và Galxe (GAL)

Augur Augur (REP)Galxe Galxe (GAL)
Xếp hạng#325#253
Giá$6.38$1.34
Giá (24h) $0.5284551572
0.08%
$2.2245441733
1.66%
Giá thấp / cao 24h$6.3198886505
$6.6100235535
$1.3113147080
$1.4468232784
Khối lượng giao dịch 24h767,5815,498,510
Vốn hóa$70,142,343$268,325,272
Giao dịch / Vốn hóa10.37341
Chiếm thị phần0.0062%0.0088%
Tổng lưu hành70,142,343 REP100,196,234 GAL
Tổng cung70,142,343 REP100,196,234 GAL
Tổng cung tối đa- REP200,000,000 GAL
Tỷ lệ lưu hành100%37.34%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Augur (REP) và Galxe (GAL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Augur (REP) và Galxe (GAL)