So sánh tiền ảo Augur (REP) và Galxe (GAL)

So sánh Augur (REP) và Galxe (GAL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Augur (REP)

Giá Augur (REP) hôm nay là 1.20 USD (cập nhật lúc 15:02:00 2024/05/22). Giá Augur (REP) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (3.51%). Trong tuần vừa qua, giá REP đã giảm 10.7%.

Trong 24 giờ qua, giá Augur (REP) đạt mức cao nhất là $1.6529022172giá thấp nhất là $0.8164114872. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.8364907301.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,206,947 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 13,206,887 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Galxe (GAL)

Giá Galxe (GAL) hôm nay là 3.57 USD (cập nhật lúc 15:03:00 2024/05/22). Giá Galxe (GAL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (3.51%). Trong tuần vừa qua, giá GAL đã tăng 10.7%.

Trong 24 giờ qua, giá Galxe (GAL) đạt mức cao nhất là $3.8785609694giá thấp nhất là $3.1247725823. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.7537883870.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 18,890,798 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 411,995,476 USD.

So sánh giá Augur (REP) và Galxe (GAL)

Augur Augur (REP)Galxe Galxe (GAL)
Xếp hạng#1045#169
Giá$1.20$3.57
Giá (24h) $4.2100478864
3.51%
$-20.2956487114
-5.69%
Giá thấp / cao 24h$0.8164114872
$1.6529022172
$3.1247725823
$3.8785609694
Khối lượng giao dịch 24h1,206,94718,890,798
Vốn hóa$13,206,887$713,329,747
Giao dịch / Vốn hóa10.57757
Chiếm thị phần0.0005%0.0159%
Tổng lưu hành13,206,887 REP411,995,476 GAL
Tổng cung13,206,887 REP411,995,476 GAL
Tổng cung tối đa- REP200,000,000 GAL
Tỷ lệ lưu hành100%57.76%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Augur (REP) và Galxe (GAL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Augur (REP) và Galxe (GAL)