So sánh tiền ảo Attila (ATT) và Portion (PRT)

So sánh Attila (ATT) và Portion (PRT) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Attila (ATT)

Giá Attila (ATT) hôm nay là 0.0031964967 USD (cập nhật lúc 23:53:00 2023/06/01). Giá Attila (ATT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (23.41%). Trong tuần vừa qua, giá ATT đã tăng -2.52%.

Trong 24 giờ qua, giá Attila (ATT) đạt mức cao nhất là $0.0031965139giá thấp nhất là $0.0020655513. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0011309627.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,227 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,439,647 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Portion (PRT)

Giá Portion (PRT) hôm nay là 0.0036257162 USD (cập nhật lúc 01:08:00 2023/02/17). Giá Portion (PRT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (23.41%). Trong tuần vừa qua, giá PRT đã giảm -2.52%.

Trong 24 giờ qua, giá Portion (PRT) đạt mức cao nhất là $0.0036257162giá thấp nhất là $0.0036257162. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,732,960 USD.

So sánh giá Attila (ATT) và Portion (PRT)

Attila Attila (ATT)Portion Portion (PRT)
Xếp hạng#1332#1309
Giá$0.0031964967$0.0036257162
Giá (24h) $0.0748234344
23.41%
$0.0000000000
0.00%
Giá thấp / cao 24h$0.0020655513
$0.0031965139
$0.0036257162
$0.0036257162
Khối lượng giao dịch 24h1,2270
Vốn hóa$9,589,490$5,438,574
Giao dịch / Vốn hóa0.150130.31864
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành1,439,647 ATT1,732,960 PRT
Tổng cung1,439,647 ATT1,732,960 PRT
Tổng cung tối đa3,000,000,000 ATT1,500,000,000 PRT
Tỷ lệ lưu hành15.01%31.86%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Attila (ATT) và Portion (PRT)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Attila (ATT) và Portion (PRT)