So sánh tiền ảo Attila (ATT) và Monsta Infinite (MONI)

So sánh Attila (ATT) và Monsta Infinite (MONI) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Attila (ATT)

Giá Attila (ATT) hôm nay là 0.0032429431 USD (cập nhật lúc 15:02:00 2024/05/22). Giá Attila (ATT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.03%). Trong tuần vừa qua, giá ATT đã giảm 12.19%.

Trong 24 giờ qua, giá Attila (ATT) đạt mức cao nhất là $0.0040745283giá thấp nhất là $0.0029923402. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0010821880.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,460,566 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Monsta Infinite (MONI)

Giá Monsta Infinite (MONI) hôm nay là 0.0122620281 USD (cập nhật lúc 15:02:00 2024/05/22). Giá Monsta Infinite (MONI) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.03%). Trong tuần vừa qua, giá MONI đã tăng 12.19%.

Trong 24 giờ qua, giá Monsta Infinite (MONI) đạt mức cao nhất là $0.0167355193giá thấp nhất là $0.0119197280. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0048157913.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 326,946 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,817,602 USD.

So sánh giá Attila (ATT) và Monsta Infinite (MONI)

Attila Attila (ATT)Monsta Infinite Monsta Infinite (MONI)
Xếp hạng#1688#1626
Giá$0.0032429431$0.0122620281
Giá (24h) $0.0001018365
0.03%
$0.0348214711
2.84%
Giá thấp / cao 24h$0.0029923402
$0.0040745283
$0.0119197280
$0.0167355193
Khối lượng giao dịch 24h0326,946
Vốn hóa$9,728,829$3,310,748
Giao dịch / Vốn hóa0.150130.549
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành1,460,566 ATT1,817,602 MONI
Tổng cung1,460,566 ATT1,817,602 MONI
Tổng cung tối đa3,000,000,000 ATT270,000,000 MONI
Tỷ lệ lưu hành15.01%54.9%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Attila (ATT) và Monsta Infinite (MONI)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Attila (ATT) và Monsta Infinite (MONI)