So sánh tiền ảo Attila (ATT) và Monsta Infinite (MONI)

So sánh Attila (ATT) và Monsta Infinite (MONI) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Attila (ATT)

Giá Attila (ATT) hôm nay là 0.0025583675 USD (cập nhật lúc 21:52:00 2023/06/01). Giá Attila (ATT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.94%). Trong tuần vừa qua, giá ATT đã giảm -1.86%.

Trong 24 giờ qua, giá Attila (ATT) đạt mức cao nhất là $0.0029153685giá thấp nhất là $0.0020655513. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0008498172.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,189 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,152,245 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Monsta Infinite (MONI)

Giá Monsta Infinite (MONI) hôm nay là 0.0157280870 USD (cập nhật lúc 21:52:00 2023/06/01). Giá Monsta Infinite (MONI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.94%). Trong tuần vừa qua, giá MONI đã giảm -1.86%.

Trong 24 giờ qua, giá Monsta Infinite (MONI) đạt mức cao nhất là $0.0167592612giá thấp nhất là $0.0156281173. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0011311439.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 214,331 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,239,193 USD.

So sánh giá Attila (ATT) và Monsta Infinite (MONI)

Attila Attila (ATT)Monsta Infinite Monsta Infinite (MONI)
Xếp hạng#1406#1378
Giá$0.0025583675$0.0157280870
Giá (24h) $-0.0075276877
-2.94%
$-0.0126130456
-0.80%
Giá thấp / cao 24h$0.0020655513
$0.0029153685
$0.0156281173
$0.0167592612
Khối lượng giao dịch 24h1,189214,331
Vốn hóa$7,675,103$4,246,583
Giao dịch / Vốn hóa0.150130.29181
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành1,152,245 ATT1,239,193 MONI
Tổng cung1,152,245 ATT1,239,193 MONI
Tổng cung tối đa3,000,000,000 ATT270,000,000 MONI
Tỷ lệ lưu hành15.01%29.18%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Attila (ATT) và Monsta Infinite (MONI)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Attila (ATT) và Monsta Infinite (MONI)