So sánh tiền ảo Attila (ATT) và Basid Coin (BASID)

So sánh Attila (ATT) và Basid Coin (BASID) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Attila (ATT)

Giá Attila (ATT) hôm nay là 0.0029291896 USD (cập nhật lúc 00:18:00 2024/04/17). Giá Attila (ATT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-13.06%). Trong tuần vừa qua, giá ATT đã giảm 0%.

Trong 24 giờ qua, giá Attila (ATT) đạt mức cao nhất là $0.0043276575giá thấp nhất là $0.0026895509. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0016381066.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 117 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,319,256 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Basid Coin (BASID)

Giá Basid Coin (BASID) hôm nay là 0.0019772138 USD (cập nhật lúc 01:18:00 2022/08/18). Giá Basid Coin (BASID) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-13.06%). Trong tuần vừa qua, giá BASID đã tăng 0%.

Trong 24 giờ qua, giá Basid Coin (BASID) đạt mức cao nhất là $0.0019772138giá thấp nhất là $0.0019772138. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,687,228 USD.

So sánh giá Attila (ATT) và Basid Coin (BASID)

Attila Attila (ATT)Basid Coin Basid Coin (BASID)
Xếp hạng#1650#1310
Giá$0.0029291896$0.0019772138
Giá (24h) $-0.0382672931
-13.06%
$0.0000000000
0.00%
Giá thấp / cao 24h$0.0026895509
$0.0043276575
$0.0019772138
$0.0019772138
Khối lượng giao dịch 24h1170
Vốn hóa$8,787,569$19,772,138
Giao dịch / Vốn hóa0.150130.08533
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành1,319,256 ATT1,687,228 BASID
Tổng cung1,319,256 ATT1,687,228 BASID
Tổng cung tối đa3,000,000,000 ATT- BASID
Tỷ lệ lưu hành15.01%8.53%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Attila (ATT) và Basid Coin (BASID)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Attila (ATT) và Basid Coin (BASID)