So sánh tiền ảo Alpha Venture DAO (ALPHA) và Rakon (RKN)

So sánh Alpha Venture DAO (ALPHA) và Rakon (RKN) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Alpha Venture DAO (ALPHA)

Giá Alpha Venture DAO (ALPHA) hôm nay là 0.1440704760 USD (cập nhật lúc 11:53:00 2022/08/18). Giá Alpha Venture DAO (ALPHA) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.51%). Trong tuần vừa qua, giá ALPHA đã giảm -1.95%.

Trong 24 giờ qua, giá Alpha Venture DAO (ALPHA) đạt mức cao nhất là $0.1629388110giá thấp nhất là $0.1416638217. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0212749893.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,382,945 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 64,302,994 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Rakon (RKN)

Giá Rakon (RKN) hôm nay là 0.3325101973 USD (cập nhật lúc 11:53:00 2022/08/18). Giá Rakon (RKN) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.51%). Trong tuần vừa qua, giá RKN đã giảm -1.95%.

Trong 24 giờ qua, giá Rakon (RKN) đạt mức cao nhất là $0.3609604878giá thấp nhất là $0.3288912358. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0320692520.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 4 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 80,752,477 USD.

So sánh giá Alpha Venture DAO (ALPHA) và Rakon (RKN)

Alpha Venture DAO Alpha Venture DAO (ALPHA)Rakon Rakon (RKN)
Xếp hạng#346#299
Giá$0.1440704760$0.3325101973
Giá (24h) $-1.0813366199
-7.51%
$-0.9580725146
-2.88%
Giá thấp / cao 24h$0.1416638217
$0.1629388110
$0.3288912358
$0.3609604878
Khối lượng giao dịch 24h5,382,9454
Vốn hóa$144,070,476$95,002,914
Giao dịch / Vốn hóa0.446330.85
Chiếm thị phần0.0058%0%
Tổng lưu hành64,302,994 ALPHA80,752,477 RKN
Tổng cung64,302,994 ALPHA80,752,477 RKN
Tổng cung tối đa1,000,000,000 ALPHA285,714,286 RKN
Tỷ lệ lưu hành44.63%85%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Alpha Venture DAO (ALPHA) và Rakon (RKN)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Alpha Venture DAO (ALPHA) và Rakon (RKN)