So sánh tiền ảo Alpha Venture DAO (ALPHA) và Aergo (AERGO)

So sánh Alpha Venture DAO (ALPHA) và Aergo (AERGO) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Alpha Venture DAO (ALPHA)

Giá Alpha Venture DAO (ALPHA) hôm nay là 0.1442485990 USD (cập nhật lúc 11:32:00 2022/08/18). Giá Alpha Venture DAO (ALPHA) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.33%). Trong tuần vừa qua, giá ALPHA đã giảm -2.86%.

Trong 24 giờ qua, giá Alpha Venture DAO (ALPHA) đạt mức cao nhất là $0.1631655922giá thấp nhất là $0.1416638217. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0215017704.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,360,146 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 64,382,495 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Aergo (AERGO)

Giá Aergo (AERGO) hôm nay là 0.1401274298 USD (cập nhật lúc 11:32:00 2022/08/18). Giá Aergo (AERGO) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.33%). Trong tuần vừa qua, giá AERGO đã giảm -2.86%.

Trong 24 giờ qua, giá Aergo (AERGO) đạt mức cao nhất là $0.1550778933giá thấp nhất là $0.1374573015. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0176205919.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 4,163,914 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 57,242,055 USD.

So sánh giá Alpha Venture DAO (ALPHA) và Aergo (AERGO)

Alpha Venture DAO Alpha Venture DAO (ALPHA)Aergo Aergo (AERGO)
Xếp hạng#348#369
Giá$0.1442485990$0.1401274298
Giá (24h) $-1.0575292233
-7.33%
$-0.5137161621
-3.67%
Giá thấp / cao 24h$0.1416638217
$0.1631655922
$0.1374573015
$0.1550778933
Khối lượng giao dịch 24h5,360,1464,163,914
Vốn hóa$144,248,599$70,063,715
Giao dịch / Vốn hóa0.446330.817
Chiếm thị phần0.0058%0.0051%
Tổng lưu hành64,382,495 ALPHA57,242,055 AERGO
Tổng cung64,382,495 ALPHA57,242,055 AERGO
Tổng cung tối đa1,000,000,000 ALPHA500,000,000 AERGO
Tỷ lệ lưu hành44.63%81.7%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Alpha Venture DAO (ALPHA) và Aergo (AERGO)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Alpha Venture DAO (ALPHA) và Aergo (AERGO)