So sánh tiền ảo Akash Network (AKT) và Mdex (MDX)

So sánh Akash Network (AKT) và Mdex (MDX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Akash Network (AKT)

Giá Akash Network (AKT) hôm nay là 1.31 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá Akash Network (AKT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (12.37%). Trong tuần vừa qua, giá AKT đã tăng 2.43%.

Trong 24 giờ qua, giá Akash Network (AKT) đạt mức cao nhất là $1.4217775815giá thấp nhất là $0.8929765719. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.5288010096.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 3,420,670 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 284,364,618 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Mdex (MDX)

Giá Mdex (MDX) hôm nay là 0.0645783596 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá Mdex (MDX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (12.37%). Trong tuần vừa qua, giá MDX đã tăng 2.43%.

Trong 24 giờ qua, giá Mdex (MDX) đạt mức cao nhất là $0.0650465667giá thấp nhất là $0.0615648866. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0034816801.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,843,674 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 61,365,388 USD.

So sánh giá Akash Network (AKT) và Mdex (MDX)

Akash Network Akash Network (AKT)Mdex Mdex (MDX)
Xếp hạng#109#324
Giá$1.31$0.0645783596
Giá (24h) $16.2176780277
12.37%
$0.2948616477
4.57%
Giá thấp / cao 24h$0.8929765719
$1.4217775815
$0.0615648866
$0.0650465667
Khối lượng giao dịch 24h3,420,6701,843,674
Vốn hóa$509,455,284$68,453,061
Giao dịch / Vốn hóa0.558170.89646
Chiếm thị phần0.0242%0.0052%
Tổng lưu hành284,364,618 AKT61,365,388 MDX
Tổng cung284,364,618 AKT61,365,388 MDX
Tổng cung tối đa388,539,008 AKT- MDX
Tỷ lệ lưu hành55.82%89.65%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Akash Network (AKT) và Mdex (MDX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Akash Network (AKT) và Mdex (MDX)